Inschrijvingen leef nu & later dagen van start

Op 15 maart vind de eerste leef nu & later dag plaats. De inschrijvingen zijn nu geopend.

Lees meer

Interview in 'De Sloef'

In het programmaboekje van VVV-Feyenoord op 4 februari is het interview met Rudie Martens, Vallura te lezen.  Lees meer

Oninbare debiteuren van vóór 2017? Vraag BTW nú terug!

Vraag de BTW van debiteuren uit begin 2017 en eerder terug in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Anders loopt u het risico dat de fiscus deze teruggave in de toekomst weigert!

Lees meer

Nieuw formulier opgave verdeling pensioen bij echtscheiding

Het formulier welke ex-partners naar de pensioenuitvoerder kunnen sturen ter afwikkeling van de verdeling van pensioenrechten bij scheiding is vernieuwd. 

Lees meer

Samenwerkingsverband met investeringen groter dan € 56.000 opgelet!

In januari 2018 heeft het Hof 's-Hertogenbosch een gunstige uitspraak gedaan over de toepassing van de investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden zoals een VOF of maatschap. Hierdoor kunnen samenwerkingsverbanden een grotere belastingaftrek toepassen.

Lees meer

Vrijstellingsverklaring inhouding pensioen België ingetrokken?

De belastingdienst heeft actie ondernomen op vrijstellingsverklaringen op inhouding van loonheffing op pensioenuitkeringen van Nederbelgen. Wat nu?

Lees meer

Tot wanneer kan een pensioenfonds achtstallige premie vorderen

Op 5 januari 2018 informeert de Rijksoverheid middels een bericht over de termijn waarbinnen een pensioenfonds pensioenpremie kan opeisen.

Lees meer

Meer duidelijkheid einde DGA pensioen Nederbelg

De Belgische belastingdienst neemt het standpunt over de heffing bij afkoop van het door de DGA in eigen beheer opgebouwde pensioen is opgebouwd en waarbij de DGA woonachtig is in België. Dit is gepubliceerd in een Belgische circulaire. De belastingafdracht is onder meer afhankelijk van de situatie dat de pensioenuitkeringen al zijn ingegaan of niet en zo wel in hoeverre er nog een actief dienstverband of bestuursfunctie door de DGA wordt uitgeoefend.

Lees meer

De DGA kan de ODV na ingangsdatum tóch afstorten in een lijfrente

Goed nieuws! In het nieuwe verzamelbesluit pensioenen worden enkele goedkeuringen opgenomen ten aanzien van de wet uitfasering pensioen eigen beheer. Het is nu ook mogelijk om een ingegane oudedagsverplichting (ODV) af te storten in een lijfrente. En terecht!

Lees meer