Verklaring derde deskundige (NOW-1) bekend

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen de definitieve aanvragen voor de NOW-1 regeling gedaan worden. De berichten van het UWV hiervoor stromen inmiddels binnen. Ook zijn de regels bekend voor de derden verklaring. 

Lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens behoeft voor ondernemers nog constructiewerk

Voortvloeiend uit het pensioenakkoord is het voorstel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd. Met het onderdeel 'bedrag ineens' wordt beoogd meer keuzevrijheid te creëren met ieders pensioenvermogen. Uitbetaling van het bedrag ineens kan in sommige gevallen erg nadelig uitvallen. En voor de wijze waarop veel ondernemers hun pensioeninvulling hebben gedaan is nog wat weinig aandacht geweest en dus roept dit nog enige vragen op.

Lees meer

Aftrek premies beroepspensioen

De belastingdienst publiceert een vraag en antwoord over aftrek van pensioenpremies in privé. Meestal draagt een werkgever pensioenpremies af en houdt eventueel een eigen bijdrage in bij de werknemer. In een aantal situaties moet er zelf rechtstreeks pensioenpremies worden afgedragen. Hoe werkt dit met de belastingaftrek?

Lees meer

Vallura start met webinars over pensioen

Leuk! Vallura start met het geven van webinars over pensioen. Daarmee dragen we bij aan onze missie om pensioen leuk, begrijpelijk en inzichtelijk te maken. 

Lees meer

Pensioen voor payrollbedrijven verandert door Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2021 wordt een maatregel van kracht voor payrollers op het gebied van pensioenen. Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in loondienst met dezelfde functie. Dit is per 2020 zo. De pensioenmaatregel gaat per 1 januari 2021 van kracht.

Lees meer

Vernieuwde NOW regeling

Omdat het coronavirus nog altijd onze gezondheid en economie in de greep houdt heeft het kabinet de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) 2.0 bekend gemaakt. Deze maatregel is er om zo veel mogelijk inkomens en banen te beschermen. 

Lees meer

Contouren tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 zijn de contouren voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Ook pensioenpremies vallen onder deze regeling.

Lees meer

Corona en pensioen voor uw medewerkers

Wat is de invloed van coronavirus op het pensioen van je personeel en welke maatregelen zijn er getroffen?

Lees meer

Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheids- verzekering voor ZZP-er gereed

De stichting van de Arbeid heeft het voorstel "Keuze voor zekerheid" opgeleverd op 3 maart 2020. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het pensioenakkoord waarin een verplichte AOV verzekering voor de ZZP-er was aangekondigd. Dit plan is nog geen wet, maar geeft wel al contouren hoe de verplichting eruit komt te zien.  Lees meer