Nieuw formulier opgave verdeling pensioen bij echtscheiding

Het formulier welke ex-partners naar de pensioenuitvoerder kunnen sturen ter afwikkeling van de verdeling van pensioenrechten bij scheiding is vernieuwd. 

Lees meer

Samenwerkingsverband met investeringen groter dan € 56.000 opgelet!

In januari 2018 heeft het Hof 's-Hertogenbosch een gunstige uitspraak gedaan over de toepassing van de investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden zoals een VOF of maatschap. Hierdoor kunnen samenwerkingsverbanden een grotere belastingaftrek toepassen.

Lees meer

Vrijstellingsverklaring inhouding pensioen België ingetrokken?

De belastingdienst heeft actie ondernomen op vrijstellingsverklaringen op inhouding van loonheffing op pensioenuitkeringen van Nederbelgen. Wat nu?

Lees meer

Tot wanneer kan een pensioenfonds achtstallige premie vorderen

Op 5 januari 2018 informeert de Rijksoverheid middels een bericht over de termijn waarbinnen een pensioenfonds pensioenpremie kan opeisen.

Lees meer

Meer duidelijkheid einde DGA pensioen Nederbelg

De Belgische belastingdienst neemt het standpunt over de heffing bij afkoop van het door de DGA in eigen beheer opgebouwde pensioen is opgebouwd en waarbij de DGA woonachtig is in België. Dit is gepubliceerd in een Belgische circulaire. De belastingafdracht is onder meer afhankelijk van de situatie dat de pensioenuitkeringen al zijn ingegaan of niet en zo wel in hoeverre er nog een actief dienstverband of bestuursfunctie door de DGA wordt uitgeoefend.

Lees meer

De DGA kan de ODV na ingangsdatum tóch afstorten in een lijfrente

Goed nieuws! In het nieuwe verzamelbesluit pensioenen worden enkele goedkeuringen opgenomen ten aanzien van de wet uitfasering pensioen eigen beheer. Het is nu ook mogelijk om een ingegane oudedagsverplichting (ODV) af te storten in een lijfrente. En terecht!

Lees meer

Ondernemers, loop je belastingvoordeel op pensioenen dit jaar niet mis!

De economie trekt aan. Het resultaat van je bedrijf stijgt. Maar daarmee ook de belastingafdracht. En onnodig belasting afdragen, dat wil je toch niet? 

Lees meer

DGA: nog 2 maanden om de gunstige belastingkorting op uw pensioen in de BV te benutten

Per jaareinde wordt de belastingkorting verlaagd op de afkoop van het pensioen eigen beheer. Onderneem nu actie om uw korting veilig te stellen!

Lees meer

Vallura deelnemer aan de pensioendriedaagse 31 okt - 2 nov 2017

Vallura heeft tot doel pensioenaangelegenheden begrijpelijk en toegankelijk te maken. Dat past 100% bij het doel van de pensioendriedaagse en daar doen wij dan ook graag aan mee! 


Lees meer