Tot wanneer kan een pensioenfonds achtstallige premie vorderen

Op 5 januari 2018 informeert de Rijksoverheid middels een bericht over de termijn waarbinnen een pensioenfonds pensioenpremie kan opeisen.

Lees meer

Meer duidelijkheid einde DGA pensioen Nederbelg

De Belgische belastingdienst neemt het standpunt over de heffing bij afkoop van het door de DGA in eigen beheer opgebouwde pensioen is opgebouwd en waarbij de DGA woonachtig is in België. Dit is gepubliceerd in een Belgische circulaire. De belastingafdracht is onder meer afhankelijk van de situatie dat de pensioenuitkeringen al zijn ingegaan of niet en zo wel in hoeverre er nog een actief dienstverband of bestuursfunctie door de DGA wordt uitgeoefend.

Lees meer

De DGA kan de ODV na ingangsdatum tóch afstorten in een lijfrente

Goed nieuws! In het nieuwe verzamelbesluit pensioenen worden enkele goedkeuringen opgenomen ten aanzien van de wet uitfasering pensioen eigen beheer. Het is nu ook mogelijk om een ingegane oudedagsverplichting (ODV) af te storten in een lijfrente. En terecht!

Lees meer

Ondernemers, loop je belastingvoordeel op pensioenen dit jaar niet mis!

De economie trekt aan. Het resultaat van je bedrijf stijgt. Maar daarmee ook de belastingafdracht. En onnodig belasting afdragen, dat wil je toch niet? 

Lees meer

DGA: nog 2 maanden om de gunstige belastingkorting op uw pensioen in de BV te benutten

Per jaareinde wordt de belastingkorting verlaagd op de afkoop van het pensioen eigen beheer. Onderneem nu actie om uw korting veilig te stellen!

Lees meer

Vallura deelnemer aan de pensioendriedaagse 31 okt - 2 nov 2017

Vallura heeft tot doel pensioenaangelegenheden begrijpelijk en toegankelijk te maken. Dat past 100% bij het doel van de pensioendriedaagse en daar doen wij dan ook graag aan mee! 


Lees meer

Het regeerakkoord vanuit pensioenperspectief voor de ondernemer

Het regeerakkoord is bekend. In de meeste samenvattingen op werk en inkomen komen de belastingeffecten wel terug. Maar betekent dit nu voor uw pensioen als ondernemer?

Lees meer

Geslaagde opening Vallura!

Fantastisch, genieten, top! We kijken terug op een bijzonder geslaagde opening, waar vele geïnteresseerden de weg wisten te vinden naar de opening van Vallura!

Lees meer

Herkansing om meer uit uw pensioen te halen loopt af

Medewerkers die tussen 1-1-14 en 8-7-15 met pensioen gingen, hebben alsnog de mogelijkheid om gebruik te maken van een rendementsafhankelijke uitkering. Doorbeleggen genoemd. Door de lage rentestanden in die periode kan het interessant zijn hier alsnog gebruik van te maken. Het gaat alleen om de pensioenregelingen waarbij op pensioendatum een kapitaal omgezet moest worden naar een (levenslange) pensioenuitkering, ook wel bekend als een beschikbare premieregeling. De optie tot doorbeleggen bestond tot 1-1-14 en is nadien ook per 8-7-15 weer ingevoerd.  Speciaal voor in de tussenliggende periode gepensioneerde medewerkers is deze regeling achteraf opengesteld. Aanbieders van de variabele uitkeringen sluiten veelal hun deuren per 30-11-17. Dus acteer nu het nog kan.


Lees meer