DGA met (woning)schuld aan je BV: kom in actie

In het belastingplan 2019 zijn enkele maatregelen aangekondigd als het gaat om de belastingheffing waar de directeur-aandeelhouder (DGA) mee te maken heeft. Heel veel DGA's maken gebruik van de mogelijkheden om fiscaal gunstig geld van de eigen BV te kunnen lenen. Maar let op! Waar lenen nu nog belastingvoordeel kan opleveren, zo gaat dit straks belastinggeld kosten. Tijd voor actie dus.    

Lees meer

Tijd tikt op verdwijnen van je mini pensioen

Het kan je zomaar gebeuren dat je pensioentje uit je oude baantje weg is. Want met ingang van 1 januari 2019 mogen pensioenfondsen je mini pensioen laten vervallen. Weg centen! Een berichtje aan je pensioenfonds is voldoende om je eurootjes veilig te stellen. Snel verdiend!

Lees meer

Prinsjesdag 2018 & pensioen voor ondernemers

In vervolg op het regeerakkoord zijn er met Prinsjesdag plannen gepresenteerd voor de toekomst. Wat betekenen deze plannen voor het pensioen van de ondernemer? Het belastingtarief gaat omlaag. Goed nieuws! Ook nieuws over de belastingteruggave voor sparen voor je pensioen als ondernemer én extra aandacht voor sparen dit jaar. Benut die kansen dus.

Lees meer

Vallura in seizoen 2018-2019 ook muntensponsor bij VVV-Venlo

In het seizoen 2018-2019 prijkt het logo van Vallura ook weer op de consumptiemunten van de businessclub van VVV-Venlo. Daarbij wordt gezorgd voor een passende aanbieding voor onze partners.

Lees meer

Welke testamenten zijn geschikt voor vererving van oudedagsverplichting (ODV)?

In de periode 2017-2019 heeft de ondernemer met een BV (DGA) fiscaal mogelijkheden om gunstig van het in de eigen BV opgebouwde pensioen af te komen. Medio 2018 hebben de meeste DGA’s het pensioen afgekocht voor die dat wilden en zijn er nog een handjevol DGA’s bezig met de omzetting in de zogenaamde oudedagsverplichting (ODV). Langzamerhand komt ook de benodigde duidelijkheid over de gevolgen van zo’n omzetting bij ververing van het voormalig pensioen – nu ODV. Belangrijk, want de verschillen zijn zeker aanwezig én kunnen onverwacht tot een belastingclaim leiden. Pas je testament hierop aan. Lees meer over de mogelijkheden en gevolgen per situatie.

Lees meer

Nieuwe opinie over de opmars van beleggen in het ondernemerspensioen

De economie is booming. Ondernemingen floreren. Uit onderzoeken blijkt dat de ondernemer zijn pensioen echter nog altijd niet geregeld heeft. Auw, dat doet pijn!

Ook herkenbaar! Lees onze opinie over de opmars van beleggen in het ondernemerspensioen

Lees meer

Fiscus negeert advies aan Hoge Raad over extra belastingaftrek lijfrente / banksparen

Eerder dit jaar gaf de Advocaat Generaal advies aan de Hoge Raad middels zijn conclusie om meer belastingaftrek (zorgverzekeringswet bijdrage) toe te staan voor de ondernemer die spaart in een lijfrente (banksparen). In afwachting van de Hoge Raad heeft de belastingdienst nu besluiten genomen ten nadele van de ondernemer.

Lees meer

Levensloop omzetten in DGA pensioen kan niet meer

Sommige werknemers sparen nog in een levensloop. Dat is in bepaalde gevallen nog mogelijk tot en met 2021. Een levensloop kan onder voorwaarden worden omgezet in een hoger pensioen. De belastingdienst heeft bevestigd dat het omzetten naar pensioen in de eigen BV van de DGA (wie ook werknemer van de eigen BV is)  niet meer mogelijk is, omdat het opbouwen van pensioen bij de eigen BV niet meer is toegestaan sinds 1 juli 2017. Lees meer

Moet ex-echtgenoot meewerken aan uitfasering pensioen eigen beheer DGA?

Rechtbank Amsterdam heeft zich gebogen over de kwestie of de ex-partner van een DGA mee moet werken aan de omzetting van het pensioen in eigen beheer naar een ODV of afkoop daarvan in het kader van de wetgeving uitfasering pensioen in eigen beheer.

Lees meer