Vallura ingeschreven in het register van de Pensioenorde

De Pensioenorde is een landelijke vertegenwoordiging van pensioenadviseurs. De sterkste beroepsvertegenwoordiging van pensioenadviseurs.

Als lid van de beroepsorganisatie moet Vallura voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en deskundigheid. Deze eisen gaan verder dan de Wet op het Financieel Toezicht en hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als gedrag. Mede blijkens het lidmaatschap van de Pensioenorde bent u verzekerd van professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid en zijn we permanent actueel middels een vereiste van PE punten. 

Lid zijn van de orde draagt sluit tevens aan bij de missie van verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt en het van invloed zijn op relevante stakeholders.