Hoge Raad bevestigt discriminatie dubbele heffing lijfrente voor ondernemers

Hoge Raad bevestigt discriminatie dubbele heffing lijfrente voor ondernemers

Dankzij het arrest van de Hoge Raad van 23 november 2018 wordt bevestigd dat de ondernemer wordt gediscrimineerd in de belastingheffing bij het sparen voor de oudedag ten opzichte van een werknemer. De Hoge Raad besluit ook tot een verlaging van de belastingaanslag. Dat is goed nieuws voor de ondernemers die (gaan) sparen voor de oudedag via een lijfrente. Want een belastingvoordeeltje is altijd welkom, toch?

Deze uitspraak betekent voor de ondernemer een verdere verlaging van belastingheffing als gespaard wordt in een lijfrente. Het gaat om een verlaging van de bijdrageheffing zorgverzekeringswet. De extra besparing bedraagt ongeveer 5,2% van het bedrag dat in een jaar in de lijfrente wordt gespaard, maar is ook afhankelijk van het totale (belastbare) inkomen. 

Het is nog even afwachten of de belastingdienst nog praktisch beleid gaat formuleren naar aanleiding van dit arrest. Tot die tijd kan met een verzoek aan de belastingdienst je recht veiliggesteld worden.Terug naar nieuws