DGA met (woning)schuld aan je BV: kom in actie

DGA met (woning)schuld aan je BV: kom in actie

In het belastingplan 2019 zijn tenminste drie wijzigingen aangekondigd die belangrijk zijn voor de directeur-aandeelhouder (DGA) in relatie tot de (woning)schuld die er aan de eigen BV is.

  1. Verlaging van het belastingtarief waartegen in privé hypotheekrente kan worden afgetrokken
  2. Ontstaan van belastingheffing over te grote schulden aan de eigen BV
  3. Verhoging van het belastingtarief waartegen een dividenduitkering aan de DGA kan worden gedaan.

Verlaging van het belastingtarief waartegen in privé hypotheekrente kan worden afgetrokken: van 12% voordeel naar 3% nadeel

Veel DGA's hebben in verleden jaren de keuze gemaakt om met liquiditeiten uit de eigen BV de privé woningschuld aan de bank af te lossen. Dit is onder DGA's een populaire oplossing om met behulp van de fiscus meer rendement op je geld te maken en bovendien de lage spaarrente van de bank te omzeilen. Vanwege het belastingvoordeel is het zelfs interessant om een zo hoog mogelijke rente op de lening aan de eigen BV te betalen. Door de verwachte wijziging in het belastingtarief slaat het voordeel om naar een nadeel. Dit werkt als volgt. De aan de eigen BV verschuldigde rente is aftrekbaar in privé. Vaak tegen een belastingtarief van bijna 52%. De eigen vennootschap moet belasting betalen over de ontvangen rente. Over de dividenduitkering die de DGA kan doen om het geld weer aan privé uit te betalen is ook belasting verschuldigd. Deze gecombineerde belastingdruk over de ontvangen rente en dividenduitkering bedraagt 40%. 52% aftrek tegen 40% heffing. Zo realiseer je als DGA lekker 12% belastingvoordeel op je hypotheekrente aftrek. Er komt ook nog een cashflow voordeel bij, omdat rente niet strikt aan de BV betaald hoeft te worden en/of de eigen BV niet meteen dividend uitkeert en daarover ook nog geen belasting afdraagt.

Het gecombineerde tarief over de door de BV ontvangen rente en dividenduitkering wijzigt ook komende jaren, maar de impact is naar verwachting marginaal klein. Het belastingtarief waartegen de hypotheekrente echter kan worden afgetrokken gaat komende 5 jaar stapsgewijs met 3% per jaar omlaag tot 37,05%. Dat betekent 37,05% belastingaftrek en 40% heffing. Van 12% voordeel naar 3% nadeel dus.

Ontstaan van belastingheffing over te grote schulden aan de BV

In de aankondiging van het belastingplan 2019 staat een verwijzing opgenomen over de belastingheffing over te grote schulden aan de eigen BV. Deze belastingheffing wordt aangekondigd als de 'rekening-courantmaatregel'. Het komt er kortgezegd op neer dat schulden aan de eigen vennootschap, voorzover deze meer dan € 500.000 bedragen, per 1 januari 2022 niet langer meer als lening kwalificeren. Deze worden geacht als dividend te zijn uitgekeerd. Ineens 25% (en meer) belasting over betalen. 

Er komt nog een uitzondering op de leningen die betrekking hebben op de eigen woning. Hoe die eruitziet is nog niet duidelijk.

Het jaarlijkse belastingvoordeel is voor een grote groep DGA's bovendien al niet zo groot meer als ooit beoogd, door eerdere wijzigingen in de hypotheekrente aftrek. Hoewel de wijziging pas per 2022 ingaat, is het voor de meeste DGA's nadelig om met het ondernemen van actie te wachten. Dat heeft mede te maken met de volgende wijziging. 

Verhoging van het belastingtarief waartegen een dividenduitkering aan de DGA kan worden gedaan

Veel DGA's hebben een schuld aan de eigen BV. Deze schuld wordt meestal niet een echte afbetaling van privé aan de BV afgelost, maar verrekend door het doen van een dividenduitkering. Dit kost minder liquiditeiten in privé. Het belastingtarief over deze dividenduitkering gaat omhoog vanaf 2020 naar 26,25% tot 26,9% in 2021. Dat betekent dat nog tot en met 2019 gebruik gemaakt kan worden van het lagere tarief om de schuld aan de eigen BV gunstiger op te lossen. Op een rekening-courantschuld van € 100.000 verdien je toch al bijna € 3.500 belasting ten opzichte van het tarief vanaf 2021.

Oplossingen tot verbetering

Niet altijd is het geld beschikbaar om een schuld aan de vennootschap af te kunnen lossen. Het doen van een dividenduitkering is een veelgebruikte oplossing hiervoor. In de praktijk worden andere opties en gevolgen vaak niet bekeken. Afstempeling van aandelenkapitaal of verplaatsen van de woningschuld naar box III kan in sommige situaties zomaar gunstiger zijn. 

Meer weten voor de opties in jouw situatie? We helpen je graag, stuur ons meteen een berichtje.


Terug naar nieuws