De pensioenjackpot komt eraan

De pensioenjackpot komt eraan

Onlangs publiceerden kabinet, vakbonden en de SER een principeakkoord voor de toekomst van ons pensioenstelsel. Onderdeel van dit akkoord is de pensioenjackpot. Hoe zit dit? En welke wijzigingen zijn er specifiek voor ondernemers te verwachten?

De pensioenjackpot
Onderdeel van het akkoord is de mogelijkheid om op pensioendatum in één keer 10% van het pensioen op te nemen. Dit was ook al aangekondigd door in de kamerbrief vernieuwing pensioennstelsel van 1 februari 2019 van Minister Koolmees, waarin de aankondiging van een lumpsum opname ineens is opgenomen als voorstel. Een snelle rekensom. De gemiddelde Nederlander heeft € 800 aan aanvullend pensioen per maand opgebouwd. 10% hiervan lijkt niet veel, maar schijn bedriegt. Zo’n uitkering vertegenwoordigt een waarde van circa € 250.000. Voor partners samen is dat € 500.000. Met 10% hiervan, dus € 50.000 kun je mooie dingen doen. Mooie jackpot toch? En deze regeling gaat ook gelden voor het geval je hebt (bij)gespaard in een lijfrente.

De pot leeg?
Maar wat betekent dit verder? Waar komt dit geld vandaan? In feite is het een greep uit je eigen spaarpot. Het jaarlijks pensioeninkomen dat je vanaf die tijd gaat krijgen, wordt ook 10% lager. Er zijn ook mogelijkheden om dit aan te passen, zodat je in de eerste jaren juist meer krijgt en later minder. Dat is vaak ook nog eens voordelig als je op late leeftijd bent overgeleverd aan de zorg en zo een forse eigen bijdrage kunt uitsparen.

Het principeakkoord voor de ondernemer
Voor de ondernemer komen er ook wijzigingen. Het plan omvat namelijk een verplichting om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten (met uitzonderingen die nader bekend moeten worden). Geen verplichting tot pensioenopbouw, gelukkig. Het omvat wel de mogelijkheid voor de ondernemer om ook bij een pensioenfonds pensioen op te gaan bouwen. Meer keuzes dus. In hoeverre dit echt interessant is, valt nog te bezien. Dit is per persoon verschillend en bovendien nog sterk afhankelijk van de veranderingen van het systeem van de premie inleg bij pensioenfondsen. Dit systeem zal namelijk ook veranderen. 

Lees meer over het principeakkoord voor ondernemers

Kijk regelmatig op onze website en social media om goed op de hoogte te blijven van de gevolgen voor jóuw pensioen.

Terug naar nieuws