Nog onbekend: belastingvoordeel bij eerder laten uitbetalen van pensioen

Nog onbekend: belastingvoordeel bij eerder laten uitbetalen van pensioen

Wensen van eerder stoppen

Eerder stoppen met werken: een wens van velen. Zo bleek uit onderzoek dat horeca ondernemers veelal vóór hun zestigste al willen stoppen. De vraag is vaak: kan ik wel eerder stoppen? Nog te weinig wordt advies ingewonnen bij een adviseur. Want vaak blijkt de conclusie positiever dan verwacht.

Standaard zo mogelijk belasting betalen

En als we pensioen krijgen, dan willen we daar natuurlijk zo min mogelijk belasting over betalen. Vrij algemeen bekend is dat de belastingtarieven vanaf de AOW leeftijd gunstiger zijn dan vóór de AOW leeftijd.Verder loopt het belastingtarief op naarmate het inkomen hoger wordt, ook bekend als de stijgende tariefschijven. In de pensioenplanning wordt daar meestal wel rekening mee gehouden.

Vergeten belastingoptimalisatie

Maar voor (bijna) gepensioneerden worden bijkomende effecten in de belastingheffing niet meegenomen. En daar is nu juist serieus geld mee te verdienen. Zo loopt de arbeidskorting voor ouderen af bij een bruto jaarinkomen van grofweg € 36.000-€ 45.000. Het belastingtarief in die range is dan onvoorzien circa 15% hoger. Naast inkomstenbelasting wordt bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden op een pensioenuitkering. Dat is nog eens 5,2% 'belasting'.

Nieuwe tariefschijven

De overheid heeft besloten om terug te gaan naar twee tariefschijven. Maar door de korting van AOW'ers, de heffingskorting voor ouderen én de bijdrage zorgverzekeringswet zijn er in feite zes schijven vanaf de AOW leeftijd, waarbij het toptarief ligt bij dat bruto jaarinkomen tussen de € 36.000-€ 45.000. Daarna daalt het tarief, om vervolgens weer te stijgen bij een bruto jaarinkomen van circa € 68.500.

Voordeel met vervroegen van pensioen

Door het pensioen te vervroegen wordt het pensioen eerder uitbetaald, welk gepaard gaat met een verlaging van de jaarlijkse uitkering. Met deze verlaging kan het 15% nadeel voorkomen worden. Bij een bruto pensioeninkomen van € 45.000 bespaart dat jaarlijks toch mooi € 1.500 aan belastingheffing. De kans dat hierover méér belasting wordt betaald vóór de AOW leeftijd is betrekkelijk klein. Sterker nog, door de werking van bijdrage ZVW is er soms nog eens 5,2% extra voordeel.

Diensten Vallura

Tip: bekijk je mogelijkheden zeker vijf jaar vóór je AOW leeftijd. Je kunt dan op belangrijke punten bijsturen en ervoor zorgen dat je (belasting)voordelen niet mist.

Tip: bekijk op jonge leeftijd al of je pensioen voldoende is voor je wensen, zodat bijstellen betaalbaar blijft. Doe dat in ieder geval als je situatie wijzigt (samenwonen, kinderen, scheiden, meer/minder/ander werk).


Terug naar nieuws