Aftrek premies beroepspensioen

Aftrek premies beroepspensioen

De belastingdienst publiceert een vraag en antwoord over aftrek van pensioenpremies in privé. Meestal draagt een werkgever pensioenpremies af en houdt eventueel een eigen bijdrage in bij de werknemer. In een aantal situaties moet er zelf rechtstreeks pensioenpremies worden afgedragen. Dat is bijvoorbeeld zo bij fysiotherapeuten. Hoe zit het dan met de aftrek van de premie? De belastingdienst publiceerde hier een vraag en antwoord over. 

Als ondernemer met een eenmanszaak of VOF

Ben jij als ondernemer actief en verplicht aangesloten bij een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds? Dan is de premie die jij afdraagt aftrekbaar als zakelijke kosten. Voor deze aftrekbaarheid gelden echter wel regels en beperkingen. De maximale pensioenopbouw die in aftrek genomen mag worden is in overeenstemming met de fiscale maxima van een pensioenregeling (1,875% van het pensioengevend inkomen verminderd met de AOW-inbouw). 

Als werknemer

Ben je in loondienst? Dan kun je de premies in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting als negatief loon.

Aftrek voor ondernemers oneerlijk 

Ten opzichte van andere ondernemers is de wijze aftrek van de premie oneerlijk. Lees hierover onze bijdrage


Terug naar nieuws