Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheids- verzekering voor ZZP-er gereed

Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheids- verzekering voor ZZP-er gereed

Het voorstel "Keuze voor zekerheid" van 3 maart 2020 kent de volgende belangrijkste kenmerken:

  • De verplichte verzekering is voor zelfstandigen zonder personeel. Zelfstandigen met personeel zijn uitgezonderd.
  • Het maximale uitkering wordt € 1.650 per maand. De premie is inkomensafhankelijk en bedraagt tussen de € 120 en € 220 per maand en is fiscaal aftrekbaar van het inkomen.
  • De uitkering kent een eigenrisicoperiode van 52 weken, welke aan te passen is naar 26 weken of 104 weken
  • De fiscus int de premies, het UWV voert (en keert) uit.
  • Er kan gekozen worden om een andere (private) arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, mits voldaan wordt aan voorwaarden. Lopende verzekeringen worden geëerbiedigd.

Bron


Terug naar nieuws