Corona en pensioen voor uw medewerkers

Corona en pensioen voor uw medewerkers

Wat is de invloed van coronavirus op het pensioen van je personeel en welke maatregelen zijn er getroffen?


Gevolgen dalende beurs

Omdat de pensioenfondsen beleggen op de beurs is dit van invloed op hun vermogenspositie. Voor 2020 zijn er geen zorgen. Er zal dit jaar niet gekort worden op de pensioenen. Voor de pensioenen van 2021 wordt pas op 31 december gekeken of het nodig is om te gaan korten. De beurzen hebben dus nog een hele tijd om zich te herstellen.

Bij verzekeraars zitten tegenwoordig de meeste pensioenregeling ook in beleggingen. De waarde van het pensioen van je medewerkers zal daardoor gedaald zijn. Dit vraagt geduld tot de beurzen weer hersteld zijn. 

Actieve dienstverbanden bouwen nog gewoon pensioen op. Zelfs als je als werkgever arbeidstijdverkorting hebt aangevraagd of wanneer er simpelweg minder uren gemaakt worden zonder dat er arbeidstijdverkorting is aangevraagd.

Maar hoe zit het met betaling?

Maatregelen betaling
Het kan dat uw branche hard getroffen is door deze coronacrisis. Daarom hebben de stichting van arbeid, de pensioenfederatie en het verbond van verzekeraars afgesproken dat er uitstel aangevraagd kan worden voor de premiebetaling. Als jouw bedrijf hard is getroffen door de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan uitstel van premiebetaling worden aangevraagd. De uitwerking hiervan volgt nog. Bij pensioenfondsen is het de verwachting dat er communicatie komt vanuit het betreffende pensioenfonds. Zo heeft het pensioenfonds Horeca & Catering de automatische incasso van deze maand al uitgesteld tot 30 april. Deze maatregel zorgt er bij pensioenfondsen alleen voor dat de premiebetaling dus uitgesteld kan worden. De pensioenopbouw van de werknemers loopt gewoon door (tenzij er minder loon verschuldigd is). Bij pensioenverzekeraars is het nu vooral afwachten tot de maatregel concreet wordt. Los van de maatregel is het mogelijk om uitstel te vragen bij de pensioenverzekeraar op grond van economische omstandigheden. Dat vergt in de regel een verklaring van de accountant en het kan ook zijn dat dit gevolgen heeft voor de opbouw van de medewerker en communicatie aan de medewerker. 

Kijk op de website van het pensioenfonds, of neem contact op met de pensioenadviseur / pensioenverzekeraar voor de mogelijkheden. 

Let op: tot nu toe zijn er géén maatregelen genomen omtrent de verplichtingen die je als werkgever hebt. Uitstel van betaling moet gepaard gaat met een tijdige melding van betalingsonmacht om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen en als de betalingsachterstand wat langer voortduurt zal dit ook gevolgen hebben voor de communicatie daarvan aan de medewerkers. 

Eerder met pensioen?
Op dit moment is onzeker wat de impact op de economie en arbeidsmarkt is. Als er ontslagen volgen, wordt niet voldaan aan de noodregeling. Toch een overschot aan mensen? Het is onze ervaring dat onderschat wordt hoeveel oudere medewerkers bereid zijn om eerder te stoppen met werken of minder willen werken zodra zij een goed inzicht hebben gekregen wat de financiële impact ervan precies is. Die onzekerheid kan een adviseur wegnemen. 

Informatie per pensioenuitvoerder

Meer weten wat de verschillende uitvoerders voor mogelijkheden bieden? Lees verder en krijg overzicht van de mogelijkheden per uitvoerder.

Pensioenfonds Horeca

 PHenC geeft 30 dagen extra tijd om premies te betalen. Lees meer 

Pensioenfonds Bouw

BPF Bouw geeft ruimte door de betaaltermijn op te rekken naar twee maanden voor de nota's met factuurdatum 1 april en 1 mei. Lees meer 

Pensioenfonds reisbranche

Reiswerk-pensioenen verlengt de betaaltermijn naar 45 dagen. (Bron FD)

Pensioenfonds detailhandel

Het pensioenfonds detailhandel geeft ruimte om de betaaltermijn op te rekken naar 60 dagen. Lees meer

Pensioenfonds Schilders

Het pensioenfonds voor schilders geeft de mogelijkheid om betalingen uit te stellen tot 1 juni. Lees meer

Pensioenfonds Metaal & Techniek

Het pensioenfonds PMT geeft de mogelijkheid om een maand langer de betaling te voldoen, tot 15 april 2020. Lees meer 

Pensioenfonds Metalectro

Pensioenfonds PME heeft de betalingstermijn verlengd tot 8 weken voor de nota van zowel april als mei. Lees meer

Pensioenfonds uitzendbranche

StiPP verruimt tijdelijk de betalingstermijn van de premiefactuur voor de maanden februari en maart, waardoor deze pas uiterlijk 30 april 2020 respectievelijk 31 mei 2020 betaald hoeven te worden. Lees meer

Allianz

In overleg met de adviseur en Allianz kan gekeken worden naar een betalingsregeling.

ASR / Amersfoortse

Bij acute betalingsproblemen kan een betalingsregeling worden aangevraagd, welke onder andere afhankelijk is van historische betalingsmoraal en eerdere regelingen. Lees meer 

Brand new Day

Met beroep op financieel onvermogen wordt meegewerkt aan betalingsvoorbehoud.

Zwitserleven

Er is géén aanvullende regeling getroffen. Wel kan beroep worden gedaan op de gewone, eenzijdige regeling van betalingsvoorboud, waarvoor een accountantsverklaring benodigd is. Lees meer


Terug naar nieuws