Pensioen voor payrollbedrijven verandert door Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Pensioen voor payrollbedrijven verandert door Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als gevolg van de maatregel in de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert het pensioen voor payrollers per 1 januari 2021. Tot die tijd blijven de payrollers 'gewoon' onder het pensioenfonds Stipp vallen.


Alle payrollers moeten een adequate pensioenopbouw toegekend krijgen. In principe zijn twee opties te onderscheiden:

  • Er wordt aangesloten bij de pensioenregeling van de inlener/opdrachtgever, óf
  • Het payrollbedrijf zorgt voor een eigen adequate pensioenregeling

Heeft de inlener/opdrachtgever geen eigen pensioenregeling? Of, in het geval er geen eigen personeel in dienst is, was er dan ook geen pensioenregeling geweest? Dan hoeft het payrollbedrijf ook niet te voorzien in een pensioenregeling. 

In de praktijk is het vaak zo dat aansluiting bij de bestaande pensioenregeling niet mogelijk is of niet uitvoerbaar is. Verder is het vaak zo dat een eigen pensioenregeling voordeliger kan uitpakken dan het aansluiten bij de pensioenregeling van de inlener/opdrachtgever.  

Voorwaarden adequate pensioenregeling

Als het payrollbedrijf een eigen pensioenregeling heeft, moet deze adequaat zijn. Om als 'adequaat' te kwalificeren gelden enkele minimumregels

  • Er mag geen wachttijd of drempelperiode zijn voordat de opbouw van het pensioen begint.
  • Er moet zowel een voorziening voor een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen zijn.
  • De premie die de payrollonderneming bijdraagt ten behoeve van de payroller, is groter of gelijk aan  14,6% (norm 2020) / 14,5% (norm 2021) van de pensioengrondslag.

Op dit moment zijn veel payrollbedrijven aangesloten bij het Stipp voor de payrollers en/of hebben voor eigen personeel een pensioenregeling. De regeling van Stipp voldoet NIET aan de voorwaarden, waardoor een payroll bedrijf moet voorzien in een andere regeling per 1 januari 2021. 

Vallura adviseert werkgevers over pensioenvraagstukken. Voor dit thema hebben we een eigen aanpak en geven we direct inzicht in de gevolgen en mogelijkheden voor hetpayroll bedrijf. In hoeverre is aansluiting bij de pensioenregeling van de inlener mogelijk? Is een eigen regeling interessanter en hoe ziet die er dan precies uit? 

Bron wetgeving

Terug naar nieuws