Moet ik als werkgever nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?

We staan aan de vooravond van een van de meest ingrijpende wijzigingen in ons pensioenstelsel sinds decennia. Eind vorig jaar zijn deze wijzigingen, die in het pensioenakkoord zijn vastgelegd, goedgekeurd door het parlement. De wijziging die de grootste impact heeft is de afspraak dat de pensioenpremie niet meer afhankelijk mag zijn van de leeftijd van de werknemer. 

Lees meer

Hoger bedrag aftrekbaar voor pensioen werknemer

Een nieuw wetsvoorstel dat volgt uit het pensioenakkoord omvat de verruiming van het bedrag dat werknemers jaarlijks zelf kunnen bijsparen voor hun oudedag in een lijfrente.

Lees meer

Hoger bedrag aftrekbaar voor pensioen ondernemer

Een nieuw wetsvoorstel dat volgt uit het pensioenakkoord omvat de verruiming van het bedrag dat ondernemers jaarlijks kunnen sparen voor hun oudedag in een lijfrente.

Lees meer

De pensioenjackpot doet zijn intrede: Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is aangenomen

Op 17 november 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. Dit biedt de mogelijkheid om mensen meer flexibiliteit te geven in de aanwending van hun pensioenkapitaal. Een onderdeel van dit principeakkoord is het ‘bedrag ineens’, de pensioenjackpot.

Lees meer

Wij zoeken een nieuwe collega; een pensioenadviseur met ervaring

Ben jij toe aan een volgende stap als pensioenadviseur? Wil jij graag je eigen klantenportefeuille beheren en uitbouwen voor het adviseren van werkgevers over pensioenaangelegenheden? Dan zoeken wij jou!

Lees meer

Beperkt aanbod volgens onderzoek ABU / NBB payroll bedrijf

Als gevolg van wijzigingen in de wet WAB gaat het payroll bedrijf per 1 januari 2021 te maken krijgen met een andere pensioensituatie. De ABU  / NBBU deden onderzoek naar de mogelijkheden en komen tot de conclusie dat er beperkt aanbod is in de markt. Tijdig iets geregeld hebben, dan is nú het moment om actie te ondernemen.

Lees meer

Zomaar een brief van het pensioenfonds

Als werkgever heb je op basis van de wet pensioencommunicatie je verantwoordelijkheid over een heldere informatievoorziening over pensioen. De pensioenuitvoerder voert veel uit, maar lang niet altijd (goed). Een praktisch voorbeeld maakt dit duidelijk.

Lees meer

Verklaring derde deskundige (NOW-1) bekend

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen de definitieve aanvragen voor de NOW-1 regeling gedaan worden. De berichten van het UWV hiervoor stromen inmiddels binnen. Ook zijn de regels bekend voor de derden verklaring. 

Lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens behoeft voor ondernemers nog constructiewerk

Voortvloeiend uit het pensioenakkoord is het voorstel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd. Met het onderdeel 'bedrag ineens' wordt beoogd meer keuzevrijheid te creëren met ieders pensioenvermogen. Uitbetaling van het bedrag ineens kan in sommige gevallen erg nadelig uitvallen. En voor de wijze waarop veel ondernemers hun pensioeninvulling hebben gedaan is nog wat weinig aandacht geweest en dus roept dit nog enige vragen op.

Lees meer