Wij zoeken een nieuwe collega; een pensioenadviseur met ervaring

Ben jij toe aan een volgende stap als pensioenadviseur? Wil jij graag je eigen klantenportefeuille beheren en uitbouwen voor het adviseren van werkgevers over pensioenaangelegenheden? Dan zoeken wij jou!

Lees meer

Beperkt aanbod volgens onderzoek ABU / NBB payroll bedrijf

Als gevolg van wijzigingen in de wet WAB gaat het payroll bedrijf per 1 januari 2021 te maken krijgen met een andere pensioensituatie. De ABU  / NBBU deden onderzoek naar de mogelijkheden en komen tot de conclusie dat er beperkt aanbod is in de markt. Tijdig iets geregeld hebben, dan is nú het moment om actie te ondernemen.

Lees meer

Zomaar een brief van het pensioenfonds

Als werkgever heb je op basis van de wet pensioencommunicatie je verantwoordelijkheid over een heldere informatievoorziening over pensioen. De pensioenuitvoerder voert veel uit, maar lang niet altijd (goed). Een praktisch voorbeeld maakt dit duidelijk.

Lees meer

Verklaring derde deskundige (NOW-1) bekend

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen de definitieve aanvragen voor de NOW-1 regeling gedaan worden. De berichten van het UWV hiervoor stromen inmiddels binnen. Ook zijn de regels bekend voor de derden verklaring. 

Lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens behoeft voor ondernemers nog constructiewerk

Voortvloeiend uit het pensioenakkoord is het voorstel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd. Met het onderdeel 'bedrag ineens' wordt beoogd meer keuzevrijheid te creëren met ieders pensioenvermogen. Uitbetaling van het bedrag ineens kan in sommige gevallen erg nadelig uitvallen. En voor de wijze waarop veel ondernemers hun pensioeninvulling hebben gedaan is nog wat weinig aandacht geweest en dus roept dit nog enige vragen op.

Lees meer

Aftrek premies beroepspensioen

De belastingdienst publiceert een vraag en antwoord over aftrek van pensioenpremies in privé. Meestal draagt een werkgever pensioenpremies af en houdt eventueel een eigen bijdrage in bij de werknemer. In een aantal situaties moet er zelf rechtstreeks pensioenpremies worden afgedragen. Hoe werkt dit met de belastingaftrek?

Lees meer

Vallura start met webinars over pensioen

Leuk! Vallura start met het geven van webinars over pensioen. Daarmee dragen we bij aan onze missie om pensioen leuk, begrijpelijk en inzichtelijk te maken. 

Lees meer

Pensioen voor payrollbedrijven verandert door Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2021 wordt een maatregel van kracht voor payrollers op het gebied van pensioenen. Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in loondienst met dezelfde functie. Dit is per 2020 zo. De pensioenmaatregel gaat per 1 januari 2021 van kracht.

Lees meer