Hoger bedrag aftrekbaar voor pensioen ondernemer

Hoger bedrag aftrekbaar voor pensioen ondernemer

Een nieuw wetsvoorstel dat volgt uit het pensioenakkoord omvat de verruiming van het bedrag dat ondernemers jaarlijks kunnen sparen voor hun oudedag in een lijfrente.

Hoe zat het?
Als ondernemer kun je met belastingvoordeel sparen voor je oudedag, waarbij je spaart in een lijfrente. De inleg in zo’n lijfrente is aftrekbaar van het inkomen, zoals hypotheekrente. Het bedrag dat aftrekbaar is, is gemaximeerd. We noemen dat bedrag de jaarruimte. De jaarruimte is onder andere afhankelijk van de jaarwinst in voorafgaand jaar. De jaarruimte bedraagt dan 13,3% in het geval dat de winst hoger is dan een vastgesteld bedrag van € 12.672 (bedrag 2021). Dus als je in 2020 € 50.000 winst hebt, bedraagt je jaarruimte (€ 50.000 -/- € 12.672) * 13,3% = € 4.965. Je mag dit bedrag dan sparen in een lijfrente, hier krijg je belasting over terug.

Wijziging
Als het wetsvoorstel doorgaat verandert dit per 1 januari 2022. Het percentage waarmee de jaarruimte wordt berekend, wordt verhoogd van 13,3% naar 30%. Dat is een forse verhoging. Dit percentage wordt veranderd, omdat bij werknemerspensioenen hetzelfde percentage toegepast gaat worden. Zo wordt er één lijn getrokken.
Dat betekent dat als je in 2021 € 50.000 winst hebt, je jaarruimte in 2022 ineens (€ 50.000 -/- € 12.672) * 30% = € 11.198 bedraagt.

Voordeel
Deze extra ruimte biedt vooral voordeel in een viertal situaties:
- Voor jongere ondernemers is het zo dat het door rendement op rendement lucratief is om zo vroeg mogelijk zo veel mogelijk in een lijfrente in te leggen. Met deze verruiming kan hiervan maximaal geprofiteerd worden
- De ondernemers die in de eerste jaren van ondernemen niets aan hun pensioen gedaan hebben, kunnen sneller en beter een inhaalslag maken om toch de pensioenpot met belastingvoordeel gevuld te krijgen
- Voor kleine- of parttime ondernemers met kleinere winsten zagen we in de praktijk dat het ooit lastig was om voldoende pensioen op te bouwen. Hiervoor ontstaat nu meer ruimte
- Voor ondernemers met sterk wisselende jaarresultaten zijn er meer mogelijkheden om een extra inleg te doen in jaren dat zij een hoge winst maken en daardoor maximaal belastingaftrek tegen een hoger tarief kunnen realiseren

En nu?
Het is wachten totdat de wet wordt aangenomen. Voor onze relaties met een serviceabonnement worden de extra mogelijkheden automatisch meegenomen in de jaarlijkse beoordeling.
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Dan staat onze specialist Mike Nijssen voor je klaar. Contact opnemen kan via mike@vallura.nl of 085 0705190


Terug naar nieuws