Verklaring derde deskundige (NOW-1) bekend

Verklaring derde deskundige (NOW-1) bekend

Bedrijven die een voorschot hebben aangevraagd voor een loonkostensubsidie (NOW) als gevolg van de corona maatregelingen zullen bij voorschotten tussen € 20.000 en € 100.000 en definitieve bedragen tussen € 25.000 en € 125.000 een derden verklaring moeten overleggen bij de aanvraag van de subsidie van de eerste ronde subsidie (NOW-1). Inmiddels heeft het Register Belastingadviseurs (RB) overeenstemming bereikt met sociale zaken over de door de deskundige te verrichten werkzaamheden en inhoud van de verklaring.

Het RB is een erkende beroepsvereniging waarbij Vallura als erkend belastingadviseur is aangesloten. Vallura kan daarmee als derde deskundige optreden.

Het komt er op neer dat een deskundige en bespreking zal moeten hebben en vastlegging over de gegane gang van zaken én inzage doet op achterliggende informatie (financiële administratie en loonaangifte) alsmede de vastlegging daarvan verzorgt. En natuurlijk de verklaring zelf. 

De volledige lijst is te vinden op de website van het RB of download het. 

Interesse? Neem contact op, zodat we onze kosten en aanpak kunnen afstemmen.


Terug naar nieuws