Prinsjesdag 2018 & pensioen voor ondernemers

Prinsjesdag 2018 & pensioen voor ondernemers

Een algehele belastingverlaging is aangekondigd. Dat is mooi, toch? Maar wat betekenen de nieuwe plannen nu echt voor het pensioen van de ondernemer?

Lagere belastingtarieven over twee - drie belastingschijven

Het toptarief (over het inkomen boven € 68.507 per jaar) voor de inkomstenbelasting wordt in 2019 verlaagd naar 51,75% en de tweede en derde schijf verlaagd naar 36,65%. Dat betekent dat als wordt overwogen om te sparen voor pensioen in een fiscaal aftrekbare lijfrente het gunstiger is om dit te doen ín 2018 dan pas vanaf 2019. Met name bij een jaarinkomen onder de € 68.507 is dit de moeite waard, omdat er toch 3,5% meer belasting terug wordt gekregen. Ben je te laat om in 2018 iets te sparen of ontbreekt het nog aan liquiditeiten? Dan kan het benutten van de fiscale oudedagsreserve uitkomst bieden om toch nog dit voordeel te benutten. 

Uiteindelijk gaat het belastingtarief toe naar twee schijven in 2023, waarbij het 'normale' tarief 37,05% bedraagt het hoge belastingtarief 49,5%.

Duidelijk is ook geworden er vanaf de AOW leeftijd nog 'gewoon' drie schijven blijven bestaan, omdat vanaf de AOW leeftijd geen premie volksverzekeringen meer worden afgedragen. In de pensioenplanning blijft de grens van circa € 33.000 bruto per jaar dus een wezenlijk verschil maken op het verschuldigde belastingbedrag over pensioenuitkeringen.

De BV met pensioenen heeft nog steeds pech

De directeur aandeelhouder kan in de eigen BV pensioenvermogen hebben opgebouwd. Soms middels het zogenaamde 'pensioen in eigen beheer' en soms simpelweg omdat de BV over vermogen beschikt waarvan de DGA kan leven. In beide gevallen wordt de BV nadeliger. In het laatste geval namelijk omdat het tarief in box II, welke is verschuldigd bij dividenduitkeringen, omhoog gaat vanaf 2020 naar 26,25% tot 26,9% in 2021. Ten opzichte van het regeerakkoord is dit overigens gunstiger, omdat destijds een tarief van 28,5% is overeengekomen.

Als de DGA nog pensioen in eigen beheer heeft, zijn de plannen ongunstiger als het gaat om de verliesverrekening die een BV kan doen. In de praktijk hebben de meeste Pensioen BV's vanaf de pensioenleeftijd namelijk een negatief resultaat tótdat de DGA komt te overlijden. De boekwinst die bij overlijden wordt gemaakt wordt beperkt door de opgespaarde verliezen in de voorgaande jaren. In de plannen kan nog maar verlies tot zes jaar terug hiervoor worden gebruikt. De kans dat de BV dan toch vennootschapsbelasting komt te betalen is aanzienlijk groter geworden. Des te meer redenen om gebruik te maken van de mogelijkheden 'uitfasering pensioen in eigen beheer', waar dit soort onverwachte heffingen voor de BV (en de nabestaanden) worden voorkomen. Gebruikmaking van deze regeling kan nog tot en met 2019 en kan soms aanzienlijk voordeliger zijn als dit in 2018 wordt uitgevoerd.

Fiscaal gunstig sparen in een lijfrente

Als ondernemer kun je fiscaal gunstig sparen voor je pensioen met en lijfrente. In de plannen van het regeerakkoord bleef het langere tijd onduidelijk of het belastingvoordeel / de belastingteruggave ongunstiger zou gaan uitpakken. Dat blijkt niet het geval. Voor de meeste ondernemers blijft vermogensopbouw in een lijfrente daarom een gunstige route, omdat dankzij de belastingvoordelen extra rendement en zekerheid omtrent de toekomst behaald kan worden.

Ook zullen de ondernemersfaciliteiten 'ondernemersaftrek' en 'MKB-winstvrijstelling' niet langer aftrekbaar zijn tegen het hoogste belastingtarief. De ondernemer die voldoende winst behaald, krijgt dus minder belastingvoordeel dan nu het geval is. Hierdoor wordt sparen in een lijfrente aantrekkelijker, omdat hiermee wél aftrek tegen het hoogste belastingtarief kan plaatsvinden.

Scheidingsperikelen

In de belastingplannen staat ook opgenomen dat andere aftrekposten (persoonsgebonden aftrek) niet langer mogelijk zijn tegen het hoogste belastingtarief. In de praktijk wordt bij scheidende ondernemers nog wel eens gebruik gemaakt van de optie om de aftrek van scheidende ondernemers op pensioen te neutraliseren met de belastbaarheid van de scheidende partner. Dit gebeurt door de toerekening van de persoonsgebonden aftrek. Het zal nog moeten blijken of deze optie in stand kan blijven als de regering zich verder buigt over de wetsvoorstellen. 

Meer weten over uw kansen als ondernemer? Graag leggen wij uit wat wij precies kunnen betekenen.


Terug naar nieuws