Meer pensioenopbouw zwangere zelfstandige beroepsbeoefenaar

Meer pensioenopbouw zwangere zelfstandige beroepsbeoefenaar

In antwoord op Kamervragen heeft Staatssecretaris Snel aangekondigd een wettelijke verruiming te gaan realiseren voor pensioenopbouw van zwangere zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Kamervragen en plannen tot aanpassing wetgeving

Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft in antwoord op Kamervragen van Kamerleden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) dat hij van plan is te gaan regelen dat er geen fiscale belemmeringen meer zijn om zelfstandige beroepsbeoefenaren, tijdens de zwangerschap over hetzelfde inkomen pensioen op te laten bouwen als vóór de zwangerschap.

Met een lijfrente bestaan er wel al mogelijkheden voor een aanvullende pensioenopbouw. Om een ruimere opbouw in de pensioenregeling te realiseren, gaat lagere regelgeving aangepast worden. Snel zegt toe om dit mee te nemen in het eindejaarsbesluit 2018. 

De toezegging gaat niet gelden voor andere vormen van verlof zoals ouderschaps-, sabbats- en studieverlof.  In het regeerakkoord is nog aangekondigd dat ook we een vaderschapsverlof van zes weken mogen gaan verwachten. Het zou Snel sieren als hiervoor ook een verruiming wordt opgenomen.

Zelfstandige beroepsbeoefenaars in een beroepspensioenregeling of bedrijfstakpensioen

Nagenoeg alle zelfstandigen in Nederland kunnen zelf kiezen of ze iets aan pensioenopbouw willen doen. Afgelopen jaar speelt de discussie rondom een verplichte pensioenregeling voor alle zelfstandigen. Het is maar zeer de vraag of dit er daadwerkelijk gaat komen. Voor een kleine groep zelfstandigen is er wel al een verplichte pensioenregeling. De verruiming van pensioenopbouw tijdens zwangerschapsverlof ziet op deze groep zelfstandigen. Bij de zelfstandige beroepsbeoefenaars gaat het dan onder andere om de huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en notarissen. Bij de ZZP-ers in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds gaat het dan onder andere om de schilders, natuursteenbewerkers en stukadoors.

Voor beide groepen geldt dat het verstandig is om te kijken wat de verplichte pensioenregeling al biedt en in hoeverre het slim is aanvullend pensioen te sparen. Soms is het ook mogelijk om de opbouw in zo'n verplicht pensioen te beperken. 

Als Snel zijn belofte nakomt, hoeft in ieder geval geen spaarproduct zoals een lijfrente meer gesloten te worden voor gaten die zijn ontstaan in de periode van zwangerschapsverlof.


Terug naar nieuws