Moet ex-echtgenoot meewerken aan uitfasering pensioen eigen beheer DGA?

Moet ex-echtgenoot meewerken aan uitfasering pensioen eigen beheer DGA?

Belangrijkste gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is dat er een einde komt aan het opbouwen van pensioen in de eigen BV van de directeur-aandeelhouder.

Dat betekent dat verdere opbouw in eigen beheer de directeur grootaandeelhouder (DGA) niet langer mogelijk is. De DGA heeft de keuze om het pensioen in één keer af te kopen of om te zetten in een zogenaamde oudedagsverplichting (ODV). Lees ook meer op onze themapagina hierover. In de praktijk moet ook de partner, waaronder ook de ex-partner instemmen met deze afkoop of omzetting. In de praktijk willen ex-partners hier wel eens geen medewerking aan verlenen.

De rechtbank heeft hier inmiddels een oordeel over gedaan en is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, met zich brengen dat de man moet meewerken aan deze opties.


Terug naar nieuws