Levensloop omzetten in DGA pensioen kan niet meer

Levensloop omzetten in DGA pensioen kan niet meer

Een levensloop kan nog verder worden opgebouwd als per jaareinde 2011 minimaal € 3.000 in de levensloop is gespaard. Omzetting naar een pensioenregeling kan alleen als het pensioen daardoor niet boven de 100% ruimte komt en als de pensioenregeling bijstorting mogelijk maakt.

Sinds 1 juli 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk om de levensloop om te zetten naar pensioen in de eigen BV. In de praktijk kan soms wel fiscaal voordeel behaald worden als de uitkering wordt uitbetaald en tegelijkertijd een lijfrente wordt afgesloten. Hierdoor kan de belastbaarheid van de levensloop op soortgelijke manier worden uitgesteld zoals bij de omzetting in pensioen. 

Terug naar nieuws