Unieke samenwerking belastingteruggave zvw op lijfrente premie voor administratie- accountants en belastingadvieskantoren

Op 23 november 2019 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. De zorgverzekeringswet is discriminatoir voor de ondernemer die premie in een lijfrente inlegt. Ondernemers kunnen een extra belastingteruggave verwachten.

Als specialist op het gebied van pensioenen voor ondernemers heeft Vallura een speciale actie ontwikkeld, welke samen met jouw advieskantoor op het gebied van administratie en belastingen kan worden aangeboden.

Vallura specialist in belasting & pensioen. We helpen u graag laagdrempelig!

Als specialist op het gebied van pensioenen voor ondernemers hebben wij de kennis in huis om jou adequaat te ondersteunen. Met deze actie dragen wij bij aan onze missie: pensioenvraagstukken voor ondernemers inzichtelijk en toegankelijk maken! Wij kijken niet alleen naar de fiscale voordelen, maar helpen ook je huidige lijfrenteproduct. Een unieke combi. Verras je klanten hier ook mee. 

Onze aanbieding voor ondernemers

Wij rekenen voor ondernemers die ons benaderen vóór 1 maart 2019 € 90 ex BTW voor het bepalen óf- en berekenen van het voordeel dat naar aanleiding van dit arrest kan worden. Als het antwoord positief is verzorgen wij de aanvraag bij de belastingdienst. Bij een teruggave rekenen wij 20% van de teruggave als succesfee. De opstartkosten worden met deze succesfee verrekend. Voor ondernemers die ons benaderen vanaf 1 maart rekenen wij € 150 ex BTW aan opstartkosten.

In onze actie bieden wij alle ondernemers een gratis quickscan aan op de lijfrente waarin gespaard wordt. Is dit product nog altijd de beste keuze en welke actie moet anders ondernomen worden, volgt als uitkomst uit deze quickscan.

Waarom samenwerken?

Met een samenwerking profiteert u van de kennis die wij al hebben opgebouwd met betrekking tot dit onderwerp. Al bij de conclusie van de A-G hebben wij namelijk actie ondernomen voor onze klanten. Deze kennis en ervaring is gebundeld in de sjablonen die wij reeds hebben opgesteld en zodoende kunnen wij snel handelen. Zo is de tariefstelling in de ZVW en het heffingsplafond elk jaar gewijzgd, hetgeen het uitzoek- en rekenwerk bewerkelijk maakt. Dit hebben wij al gedaan en verwerkt in een rekenmodel.

De informatie die nodig is, zit veelal in jullie dossiers. De ervaring leert dat ondernemers toch vaak bij de eigen adviseur aankloppen voor advies. Lukt het jou wel om dit kostendekkend tegen een betaalbare prijs op te leveren? Laat het ons dan helpen het nog minder tijd/geld te laten kosten.

Vul je propositie desgewenst aan met ons aanbod van een gratis quickscan. Dan heb je ook een unieke propositie welke net even beter is dan de conculega. 

Wij doen géén administratie of belastingaangiftes voor ondernemers. We vullen jouw dienstverlening dus aan.


Opties van samenwerken

Wij kennen twee opties van samenwerken.

Optie 1: wij bereiden alles voor tegen een gereduceerd tarief

Wij werken met 15% korting als jij klanten (minimaal 5) aandraagt en brengen onze werkzaamheden bij jouw kantoor in rekening. Jij levert de benodigde informatie aan en vraagt een eigen prijs voor deze diensten. Daar mag een opslag op zitten. De ondernemer had je anders vermoedelijk ook ingeschakeld bij het opvragen van de benodigde informatie. Nu kan het alleen sneller voor jou én je klant.

We maken de correspondentie panklaar, desgewenst op jouw briefpapier. Dit wordt door jouw kantoor verzonden, mede vanwege de volmacht die je toch al hebt van je klant.

Je krijgt van ons een sjabloon welke je aan je relaties kunt richten, met daarin ook de unieke optie om gebruik te maken van de gratis quick scan. Ook houden we je op de hoogte van algemene ontwikkelingen op dit onderwerp.

Optie 2: maak gebruik van onze sjablonen en expertise

We reiken je onze sjablonen met een klantbenadering, rekenmodel en aanvraag (bezwaar) aan tegen een eenmalige betaling van € 399 ex BTW.  Je biedt ook de gratis quickscan aan en als je relatie hiervan gebruik wilt maken lever je bij ons de benodigde informatie aan inclusief de contactgegevens van je relatie. We houden je op de hoogte van de uitkomsten van deze scan. Daarnaast houden we je op de hoogte van algemene ontwikkelingen op het onderwerp van de belastingteruggave zvw bij premiebetaling in een lijfrente.


In beide opties zit een half uur helpdesk inbegrepen. Meer algemene ondersteuning of klantgerichte ondersteuning nodig? Je kunt gebruikmaken van ons actie uurtarief van € 85 in plaats van de gebruikelijke € 115 voor lijfrenteadvisering.