Oh nee!! Verplicht AOV en pensioen voor de ZZP-er

Een pleidooi voor positief stimuleren

Ik geloof niet in die verplichting. Momenteel weer zo’n “cursus” waar het onderwerp verplichte AOV/pensioen weer voorbij komt. De meningen zijn verdeeld.
De ondernemer zit in de hoek waar de klappen vallen. Minder belastingvoordelen (afbouw zelfstandigenaftrek), meer verplichtingen. Sinds het pensioenakkoord lijkt het erop dat ‘we’ ook verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben en de discussie over een verplicht pensioen blijft ook maar oplaaien. ‘We’ zijn ondernemer, juist omdat we zelf keuzes kunnen -en willen- maken.

Zie dit maar als een gratis advies aan de overheid. Niet fiscaal aftrekbaar.

Ik geloof niet in die verplichting. Dat het goed is dat menig ondernemer wél iets doet aan het risico van arbeidsongeschiktheid en/of sparen voor pensioen, daar ben ik het mee eens. Maar los het dan op door het positief te stimuleren. Van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ben ik heel benieuwd, zeg maar ernstig kritisch benieuwd, hoe dit vorm gegeven kan gaan worden in wetgeving. Want gun de moderne ondernemer ook de moderne varianten van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Maar wellicht kun je ‘die arme ondernemer die zo’n dure arbeidsongeschiktheidspremie niet kan betalen’ ook gewoon echt helpen. Geef die zelfstandigenaftrek, die ons afgenomen gaat worden, weer terug als ‘we’ wel een arbeidsongeschiktheidsdekking hebben. En doe dat dan meteen ook als ‘we’ ook sparen voor ons pensioen. Een mooie fiscale stimulans die naar mijn inzicht het verschil gaat maken. En als we dan toch bezig zijn… maak dan ook de advieskosten hiervoor fiscaal aftrekbaar. Dan is de drempel om advies in te winnen om het dan ook echt goed te doen meteen ook een stukje lager. Ik zeg doen.

Zie dit maar als een gratis advies aan de overheid. Ik wil ook nog wel een gratis toelichtingsgesprek doen. Fiscaal niet aftrekbaar.