Einde aan schandalige dubbele belastingheffing bij sparen via lijfrente

De kogel is door de kerk. Ook volgens de Hoge Raad is het feit dat de belastingdienst dubbel belasting heft over oudedagsuitkeringen die de ondernemer spaart via een lijfrente discriminatie.  En terecht. Want dubbel belasting heffen wil niemand en is niet van deze tijd. Een quote van de belastingdienst die in de gedingstukken te vinden is, spreekt boekdelen:

"Er wordt inderdaad dubbel geheven over hetzelfde inkomen. Ik ben het met u eens dat dit bijzonder onterecht is .... maar blijkbaar is het een probleem wat al meer dan 10 jaar bekend is en er wordt bewust niks mee gedaan.”

Schandalig als je dit zo leest.

Gelukkig maakt de Hoge Raad korte metten met deze dubbele heffing. De staatssecretaris bepleitte dat het voorkomen van dubbele heffing niet werkbaar is voor de belastingdienst, maar de Hoge Raad veegt dit argument snel van tafel. 

Méér belastingvoordeel dus voor de ondernemer die spaart voor de oudedag middels een lijfrente. Dit is een belangrijke positieve impuls in de sfeer van sparen voor je oudedag als ondernemer.

Uit recent onderzoek bleek namelijk nog dat maar een betrekkelijk klein deel van de ondernemers in Nederland spaart via een lijfrente. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te voeren.

Nog altijd hangt de term woekerpolis boven de markt. De advieswereld blijkt nog onvoldoende in staat om deze imagoschade te herstellen. In de praktijk worden stapsgewijs steeds meer verbeteringen doorgevoerd. Al jaren is het mogelijk om een lijfrente ook onder te brengen in een bancair product. Dit heeft een enorme toevlucht gekregen, vanwege de transparantie van deze producten, vaak lage kosten en nette rentes en bovenal gunstige aspecten van vererving bij overlijden.

Echter de dalende marktrente zorgt voor terughoudendheid van het sparen in een lijfrente. Ondernemers durven wel meer risico te lopen en stellen het sparen in een lijfrente uit. Onterecht. Er zijn voldoende producten in de markt waarin wel een goed rendement kan worden gehaald. 

Het is veelal de complexiteit van pensioenen die terughoudend werkt om actie te ondernemen. De ondernemer wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Wat is nu de beste oplossing? Sparen in zo'n lijfrente (wat de verzekeringsadviseur aanbeveelt), is je bedrijf je pensioen (dit zeggen nog teveel financieel adviseurs) of wil je zelf beleggen in vastgoed? Gebrek aan een eenduidig goed advies, complexe wetgeving en een saus van de continu veranderende regelgeving zorgt ervoor dat de ondernemer niets doet. En dat is jammer. Zelfs schadelijk voor het eigen pensioenplaatje.

Want in de praktijk blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers pas vlak voor pensioendatum tot de conclusie komt dat ze een uitermate gebrekkig pensioen hebben. Gevolg: de levensstijl drastisch aanpassen of gedwongen worden om de nodige jaren door te blijven gaan en het 'lekker genieten' onnodig lang moeten uitstellen.

Hoewel de pijn pas op latere leeftijd gevoeld wordt, is het dus belangrijk om op jonge leeftijd  al je pensioenvraagstuk aan te pakken. Juist dan is het financieel goed te behappen en voorkom je dat je straks met lege handen staat. 

Gelukkig wordt je nu niet meer gediscrimineerd door de belastingdienst en krijg je nu meer belastinggeld terug als je spaart voor je pensioen met een lijfrente. Toch mooi 5,2% extra verdiend. Dat laat je toch niet liggen?