Starten met pensioen sparen voor DGA's

Welke opties heeft u om te gaan sparen voor uw pensioen? Als (startend) DGA heeft u net wat meer opties dan een andere ondernemer. 

Zelf  privé sparen
Door een bedrag of vermogen in privé apart te zetten kunt u zelf sparen voor uw pensioen. Ook op een andere manier kunt u vermogen opbouwen om later van te kunnen leven. Bijvoorbeeld door uw woningschuld af te lossen en de overwaarde  bij verkoop te verzilveren. Dat is geld/vermogen waarvan u kunt leven als u stopt met werken.

Voordeel van deze opties: veel vrijheid en flexibiliteit.

Maar dat is meteen ook een nadeel. Wie bewaakt dat u ook écht genoeg spaart en de verleiding weerstaat dat het geld tussentijds niet aan iets anders wordt opgemaakt? En hoe voorkomt u dat de pensioenpot niet vlak voor de finish door een tegenvaller als sneeuw voor de zon verdwijnt?

Bovendien zit er nog een belangrijke fiscale component aan vrij sparen. Door de jaarlijkse belastingheffing over vermogen neemt de belastingdienst elk jaar al een beetje voorschot op uw pensioenpotje, waardoor er aan het eind van de rit minder voor uzelf over blijft.

Sparen in een lijfrente
Met een lijfrente bouwt u met fiscaal voordeel een eigen pensioenpotje op. U kunt kiezen uit varianten waarbij het geld op een bankrekening komt te staan, in beleggingen zit of waar bedragen verzekerd zijn en waarbij de uitvoerder een bank, verzekeraar of pensioenfonds is.

Het sparen via een lijfrente levert jaarlijks belastingaftrek op. Hierdoor kunt u per saldo met minder budget meer geld aan de kant zetten. Ook betaalt u geen jaarlijkse belasting over de waarde van het pensioenpotje zoals bij vrij sparen.

Wel betaalt u over de uitkering die u tezijnertijd krijgt als u met pensioen gaat. Met een juiste planning is dat belastingtarief ruimschoots gunstiger dan de belasting die u al bespaard heeft. Zo haalt u extra rendement uit uw pensioenvermogen.

U kunt pas beschikken over het pensioenpotje als u met pensioen gaat en dan wordt het een uitkering die over langere tijd wordt uitgesmeerd. Dat is minder flexibel dan vrij sparen, maar zorgt er wel voor dat u daadwerkelijk iets heeft om van te leven als u met pensioen gaat.

Doorsparen in de regeling van uw laatste werkgever
Bent u voor uzelf begonnen ná een dienstverband? Bij veel pensioenregelingen is het mogelijk om pensioenopbouw voor enkele jaren voort te zetten. Bij sommige beroepen is dit verplicht. U maakt hierdoor gebruik van dezelfde soort belastingfaciliteiten als bij een lijfrente. Vaak zijn de voorwaarden van hoe uw pensioenvoorziening er uitziet heel anders dan bij een lijfrente. Uw uitkering via de voormalig werkgever is altijd levenslang, terwijl u meer flexibiliteit heeft bij een lijfrente. Meestal is de pensioenregeling voorzien van risicodekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, terwijl u dat bij een lijfrente meestal apart moet regelen. Ook de premies die u betaald zien er anders uit. Met name als oudere starter of als u bovengemiddelde gezondheidsrisico's heeft, ligt deze optie meer voor de hand. Let op dat het voorzetten van de pensioenregeling niet altijd mogelijk is én er vaak een relatief korte termijn van toepassing is waarbinnen u moet aanvragen om te blijven sparen binnen de regeling.

AOW
Als ondernemer in Nederland bouwt u -net als een werknemer- wel gewoon AOW op. U kunt de AOW het beste als een basis voorziening zien. Meestal lukt het ondernemers niet om van AOW uitkeringen te kunnen leven zoals ze dat graag willen.
Pensioenregeling die u al had. Komt u als starter uit een dienstverband? In veel situaties is het dan mogelijk om te blijven sparen voor uw pensioen via de regeling die uw laatste werkgever had. In de praktijk is dit lang niet altijd voordeliger of is het verplicht om vrij kort na het einde van het dienstverband te blijven sparen voor de pensioenregeling en is daar niet direct geld voor beschikbaar.  Als u niet de enige aandeelhouder van uw bedrijf bent en de aandelen zijn ongelijk verdeeld, kan het zijn dat u ook in aanmerking komt voor andere sociale voorzieningen in Nederland.

Sparen in de  (Holding) BV
Net zoals u in privé vrij kunt sparen, kunt u ook vrij sparen binnen uw BV. Het voordeel hiervan is dat u niet eerst dividend of hoger salaris aan u moet uitbetalen en bijbehorende belasting afdraagt alvorens u in privé kunt sparen. U spaart uw pensioen wel binnen de risicosfeer van uw bedrijf. Omdat het gaat om uw toekomstige financiële positie is dat lang niet altijd verstandig. Sparen binnen een eigen holding BV kan in sommige situaties al voor meer zekerheid zorgen. Een ander verschil met vrij sparen is de belastingheffing over het vermogen en rendement daarop. In de regel is de belastingafdracht in de BV gunstiger dan vrij sparen in privé. 

Sparen in een pensioenverzekering
Het bijzondere van uw positie als DGA is dat u ook in loondienst bent van uw BV. U kunt dat, net zoals dat bij gewone werknemers kan, een pensioenverzekering voor uzelf afsluiten. De fiscale aspecten zijn vergelijkbaar als die van een lijfrente en behaalt hiermee een fiscaal voordeel ten opzichte van vrij sparen (al dan niet binnen de BV). Behalve dat het productaanbod (met daarin begrepen de kosten en rendementen) bij pensioenverzekeringen afwijkt ten opzichte van lijfrente, bent u bij een pensioenverzekering verplicht om bij pensionering uw pensioenpotje te spreiden met een levenslange uitkering. Een lijfrente is daarin meer flexibel. Bij pensioenverzekeringen is het echter meer gebruikelijk dat uw nabestaandenpensioen en eventueel dekking bij arbeidsongeschiktheid direct is geregeld. Dat is bij een lijfrente ongebruikelijk. Tenslotte is het bedrag welke u jaarlijks maximaal in een lijfrente kunt sparen anders dan bij een pensioenverzekering. In de regel kunt u als jongere ondernemer meer sparen in een lijfrente en als oudere ondernemer in een pensioenverzekering.


Wat doen wij?
Vallura adviseert ondernemers over de opbouw van pensioen. U krijgt inzicht in welke alternatieven bij uw persoonlijke situatie en wensen passen. Hierbij leveren wij een totaaloplossing. Het advies bevat een concrete aanbeveling op welke wijze u het realiseren van een onbezorgde oudedag het beste kunt vormgeven. Wij ronden dit af middels het sluiten van een lijfrente-, pensioenproduct en/of risicoverzekering als dit uit het advies naar voren komt. Wij zijn hierin volledig onafhankelijk.

Ook bewaken wij de voortgang van de opbouw voor u. Verandert uw persoonlijke situatie? Of verandert de markt of wetgeving, waarmee u uw positie kunt verbeteren? Dan zorgen wij dat u hier gebruik van kunt maken. Wij ontzorgen u hierin. Zo bent u verzekerd van een goede en onbezorgde oudedag.

Neem contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek