De FOR: geen pensioen, wel nuttig

Steeds minder ondernemers maken geen gebruik meer van de fiscale oudedagsreserve als belastingfaciliteit. Omdat er alleen een belastingschuld wordt opgebouwd. Is dit wel terecht? De FOR kan op veel momenten ook veel extra voordelen opleveren.

De FOR is een belastingfaciliteit die u ook in de pensioenopbouw voordelen kan opleveren

De fiscale oudedagsreserve (FOR)
De ondernemer die ook voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien, kan gebruik maken van ‘de fiscale oudedagsreserve’ als belastingfaciliteit. De ondernemer met een eenmanszaak of een VOF kan hier gebruik van maken. Niet als u als directeur-aandeelhouder uw bedrijf in een BV heeft ondergebracht.
Kortgezegd regelt deze faciliteit dat u over een percentage van de winst nu geen belasting betaalt, maar deze belastingheffing doorschuift naar een later moment. Bij bedrijfsbeëindiging of –overdracht. Met andere woorden: u bouwt geen pensioen op, maar wel een belastingschuld en betaalt deze als u met pensioen gaat.

Belastingvoordeel met de FOR
Er zijn twee belastingvoordelen te behalen. Het eerste voordeel is belastinguitstel. Als u de FOR toepast, betaalt u láter belasting. Rentevrij!
Het tweede voordeel bestaat uit het tariefvoordeel. U maakt in een jaar hogere winsten en betaalt daardoor tegen een hoog tarief belasting. Gebruik maken van de FOR bespaart u belasting tegen dat hoge tarief. De belastingafdracht vindt later plaats tegen een lager tarief. Het verschil in belastingtarief tussen bijvoorbeeld de derde en vierde tariefschijf bedraagt zo’n 11,6%. Snel verdiend toch?

De FOR als pensioen tool door netto rendementsverbetering
De FOR is wel gunstig, mits het goed ingezet wordt. Het rendement wat wordt gemaakt op de belastingbesparing kan vrij van heffing zijn. In vergelijk met sparen middels een lijfrente is de lijfrente ook vrij van vermogensrendementsheffing, maar betaalt u wel belasting over het rendement als de lijfrente wordt uitbetaald. Zo kunt u hiermee voordeel behalen:


SituatieFORLijfrente

Uw privé vermogen is lager dan de drempel in box III (€ 25.000 spaargeld etc. per persoon)

Het rendement op de belastingbesparing kan vrij van rendementsheffing aangroeien

Het rendement op de belastingbesparing maakt onderdeel uit van het kapitaal dat op latere leeftijd wordt belast

Uw privé vermogen is hoger dan de drempel in box III (€ 25.000 spaargeld etc. per persoon)

Het rendement op de belastingbesparing wordt jaarlijks belast tegen huidige belastingtarieven die meestal hoger zijn dan de toekomstige tarieven

Het rendement op de belastingbesparing maakt onderdeel uit van het kapitaal dat op latere leeftijd wordt belast, welke vaak lager is dan directe heffing tegen actuele tarieven


Als startend ondernemer kunt u dankzij de FOR toch al fiscaal aftrekbaar pensioen reserveren

De FOR als pensioentool op inkomen
Net als bij de FOR vindt bij lijfrente sparen aftrek plaats in het jaar waarin de faciliteit wordt gebruikt. Er zit verschil in het bedrag dat maximaal in aftrek wordt gebracht. De FOR berekent u als percentage van de winst in dat jaar. De maximale lijfrente aftrek berekent u in de basis als percentage van het inkomen van het voorgaande jaar, voorzover het inkomen een drempelbedrag van € 12.032 (2017) overschrijdt en vermindert u met pensioenopbouw over dat vorige jaar. De toegepaste FOR mag echter ten alle tijden in de toekomst worden afgebouwd met betaalde premies in lijfrente. Hoe kunt u dit in uw voordeel benutten?

SituatieLijfrenteFOR

U bent starter en bouwde vorig jaar nog pensioen op bij een werkgever

U kunt weinig ( of geen bedrag) fiscaal aftrekbaar voor uw pensioen sparen

U kunt gewoon een percentage van de winst aftrekken en op een later moment als lijfrente afstorten

U heeft structureel een jaarwinst onder de € 25.000

U kunt vermoedelijk weinig fiscaal aftrekbaar voor uw pensioen sparen

U kunt een hoger bedrag van de winst aftrekken en op een later moment (eventueel jaarlijks) als lijfrente afstorten

U heeft door enkele goede jaren veel geld (> € 25.000 per persoon) op uw spaarrekening gespaard

U kunt jaarlijks een bedrag aftrekbaar van de winst fiscaal aftrekbaar sparen. Daarmee bespaart u extra omdat het spaargeld in een lijfrente niet belast is tegen de vermogensheffing

U kunt uw voordeel vergroten door ook de in het verleden opgebouwde FOR af te storten in een lijfrente. Hiermee verkleint u de belastingheffing op uw vermogen

U heeft net een wat hogere winst gemaakt waardoor u uw toeslagen dreigt kwijt te raken

Het bedrag aan lijfrente is aftrekbaar op het inkomen, maar heeft geen invloed op het toetsingsinkomen van de toeslagen. Wel kunt u uw vermogen in box III verlagen, welke voor sommige toeslagen ook van belang is

Door gebruik te maken van de FOR kunt u uw toetsingsinkomen voor de toeslagen omlaag brengen en wellicht uw toeslag behouden. Als de FOR later in een lijfrente wordt aftestort, verlaagt u ook uw box III inkomen, welke voor sommige toeslagen ook van belang is

Conclusie

De FOR is een belastingtool die u kunt inzetten om belastingvoordeel mee te behalen. Doe dit weloverwegen, zodat u niet onnodig een grote belastingschuld opbouwt en hiermee geconfronteerd wordt als u met pensioen gaat. Maak gebruik van de FOR om uw pensioenopbouw en rendement op uw vermogen te maximaliseren.

Reageren? Neem contact met ons op!