ZVW bijdrage door in het oog bij pensioensparen voor ondernemers

Als ondernemer ben je aangewezen op je eigen pensioenopbouw. Wil je iets doe, wat lijkt op de pensioenopbouw van een werknemer, dan kom je al snel terecht in een lijfrente oplossing. Kenmerk van dit soort oplossingen is dat het sparen van pensioen fiscaal gestimuleerd wordt en pas bij de uitkering belastbaar is. Voor de inkomstenbelasting loopt dit zeer vergelijkbaar, maar naast de inkomstenbelasting wordt ook nog bijdrage zorgverzekeringswet geheven. Voor de ondernemer die spaart middels een lijfrente krijgt in feite met dubbele heffing te maken.

De dubbele heffing voor de zorgverzekeringswet bijdrage bij lijfrente is op z'n zachtst gezegd vreemd!

Dubbele heffing op lijfrente

Een lijfrentepremie is aftrekbaar van het inkomen. Net zoals de hypotheekrente van de woning. Er gelden bij een lijfrente wel maximale bedragen per jaar. Het principe hierbij is: je krijgt belasting terug over de premiebetaling en betaalt belasting als de lijfrente tot uitkering komt.

Voor de werknemer is de bijdrage van de werkgever niet-belast als loon en verlaagt de eigen bijdrage van de werknemer het belastbare loon. Op die manier vind ook een belastingaftrek plaats. Over de bijdrage van het loon wordt ook geen zorgverzekeringswet bijdrage betaald.

Bij de aftrek van een lijfrente voor ondernemers vind echter alleen plaats voor de inkomstenbelasting en níet voor de bijdrage zorgverzekeringswet. 

Als het pensioen van de werknemer en de lijfrente van de ondernemer tot uitkering komen, wordt hierover belasting afgedragen. Het gaat in beide gevallen om zowel inkomstenbelasting als bijdrage zorgverzekeringswet.

Een lijfrente wordt in feite dus dubbel belast voor de zorgverzekeringswet bijdrage. Dat is bij het pensioen voor de werknemer niet. 

Belastingvoordeel bij lijfrente

Een lijfrente wordt desalniettemin fiscaal gestimuleerd. Doordat de tarieven van de inkomstenbelasting vóór de AOW leeftijd veelal gunstiger zijn dan de tarieven vanaf de AOW leeftijd kan belastingvoordeel behaald worden. Enerzijds in een besparing van belasting tijd, anderzijds in tarief. Het voordeel dat behaald kan worden is, ondanks de dubbele heffing op de zorgverzekeringswetbijdrage, al snel 12,5% en soms nog meer.

Opletten voor nadeel, of groter voordeel!

Deze dubbele heffing kan soms ook leiden tot een nadeel als gespaard wordt voor een lijfrente. Zo kan het zijn dat door de bijdrage zorgverzekeringswet uiteindelijk méér belasting betaald wordt, dan wordt bespaard. Dat zal veelal het geval zijn als de ondernemer een bruto jaarinkomen heeft tussen circa € 34.000 en € 55.000 voor-en-na de AOW leeftijd.

Heeft de ondernemer ook nog een dienstbetrekking, dan zou dat een reden kunnen zijn om het bijsparen via de pensioenregeling van de werkgever te doen. Je bespaart dan zomaar 5,4% extra belasting. Of als de ondernemer een jaarinkomen heeft dat structureel boven circa € 55.000 per jaar ligt, dan treedt de dubbele heffing niet op. 

Tot slot, speciaal voor de DGA kan dit een overweging zijn om te kiezen voor een DGA-pensioenverzekering in plaats van een lijfrente. Hiermee kan ook de dubbele heffing van 5,4% zvw voorkomen worden.

Wat kan Vallura voor u betekenen?

Vallura is specialist in ondernemerspensioenen. Zowel op fiscaal advies terrein als op productterrein van lijfrenten kan Vallura u volledig onafhankelijk helpen. Eén professioneel adres voor uw gehele pensioenvraagstuk. Vallura heeft als missie om pensioen- en belastingadvies aangelegenheden begrijpelijk en toegankelijk te maken. Waar mogelijk wordt invloed uitgeoefend voor onrechtvaardigheden en verbeterpunten in de wetgeving hieromtrent en maakt Vallura zich sterk om deze dubbele heffing voor de toekomst te stoppen.

NIEUW per 23-2-2018: Gratis actie Vallura

Sluit ook aan bij de collectieve actie van Vallura op teruggave van dit belastinggeld. Op no-cure-no-pay basis helpt Vallura je verder.

Meer lezen