Wanneer gaan uw medewerkers met pensioen?

Vaak willen oudere medewerkers wel voor de AOW leeftijd (gedeeltelijk) stoppen, maar weten ze niet goed wat er allemaal mogelijk is. Dit wordt mede gevoed door de opgerekte pensioenleeftijd. Helaas gebeurt het nog al te vaak dat medewerkers de laatste jaren van hun loopbaan “uitzingen”, waar dat niet nodig is. Een gemiste kans! Als een medewerker in de laatste jaren van zijn loopbaan al met (deeltijd)pensioen gaat, levert dat voordeel op voor beide partijen.

Voordelen van (deeltijd)pensioen

 • Het salaris van een instromer is lager en vaak hoeven niet alle vrijgekomen uren ingevuld te worden. Dit scheelt enorm op de loonkosten
 • De medewerker kan zijn kennis over gaan dragen aan een nieuwe jongere medewerker
 • De druk voor de medeweker wordt lager waardoor hij/zij langer en gezonder door kan werken. Dit scheelt in de kosten voor ziekteverzuim
 • De medewerker krijgt een betere balans tussen werk en privé. Hij /zij kan zich in de extra vrije tijd bezig houden met zaken waarvan hij /zij weer opnieuw energie krijgt. Hierdoor is hij /zij langer voor uw bedrijf duurzaam inzetbaar en levert betere prestaties op de werkvloer

Actief sturen

Om kansen te benutten is het zaak hier tijdig aan te beginnen. Het is een stukje mindsetting waar tijd overheen gaat.  Door het op tijd beginnen met erover na te denken is het gevolg dat er ook op tijd daadwerkelijk mee aan de slag wordt gaan. Dat biedt richting de AOW leeftijd mogelijkheden.

Mogelijkheden vanuit het pensioenfonds ABP

Vaak is er bij het pensioenfonds al veel meer mogelijk dan wordt gedacht. Keuze zijn ruimer dan gedacht. Bijvoorbeeld:

 • Vaak kunnen medewerkers zelf bepalen wanneer ze (gedeeltelijk) met pensioen gaan. Al vanaf 60 jaar.
 • Medewerkers kunnen ineens of in stappen met pensioen gaan. Ze bepalen zelf of ze nog gedeeltelijk willen blijven werken en of ze daarbij al pensioen op willen nemen.
 • Er bestaat een keuze om eerst een hoger en later een lager pensioen te ontvangen. Andersom eerst een lager en daarna een hoger pensioen kan ook.
 • Een meer gelijkblijvend pensioen, zowel voor als na je AOW leeftijd behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Het ouderdomspensioen kan verhoogd worden met (een deel van) het nabestaandenpensioen en omgekeerd.

Opgebouwd pensioen en andere potjes

In de portal van ABP kunnen medewerkers zien hoeveel pensioen zij opgebouwd hebben en 'spelen' met de mogelijkheden. Maar slechts weinig medewerkers zijn in staat dit op de juiste waarde te kunnen inschatten, rekening houdende met de persoonlijke situatie. Regelmatig zijn er ook nog in andere dienstverbanden pensioen opgebouwd. Deze kunnen bijvoorbeeld op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden ingezien. Vaak zijn er in privé ook nog andere potjes zoals spaargeld, kapitaalverzekeringen of lijfrenten.

In actie komen

Door de combinatie van de vele keuzemogelijkheden en ieders verschillende persoonlijke situatie is het voor een medewerker lastig te doorgronden wat nu precies de impact is van de verschillende keuzes. En vooral: wat moet ik nu echt doen? Wij kunnen uw medewerker een handje helpen als het gaat om het bekijken van de persoonlijke situatie. De medewerker krijgt inzicht en weet waar hij /zij aan toe is. Als dit duidelijk is komt uw medewerker in beweging. Hij/zij kan dan weloverwogen stappen gaan maken. Dit resulteert in voordeel voor de werknemer én de werkgever.

Vallura, specialist advisering medewerkers ABP

Voor werkgevers/werknemers in de publieke sector

Het is mogelijk om het gespaarde bedrag van de levensloopregeling te storten in "Extra Pensioen" van het ABP. Hiermee wordt het pensioen verhoogd. De inleg in Extra Pensioen is gemaximeerd. 

Als wordt overwogen om de levensloopregeling in te zetten als vroegpensioen, kan dit de medewerker duur komen te staan als hij/zij ook voorwaardelijke pensioenrechten heeft opgebouwd. 

Kijk ook naar onze pensioenbegeleiding voor werkgevers in de publieke sector.

Begeleiding door Vallura

Voor werkgevers

 • Opzetten van communicatie aan de medewerkers. Door uw medewerkers tijdig te informeren op de naderende deadline voldoet u als werkgever aan uw zorgplicht en wordt onnodige frustratie bij (een groep) medewerker(s) en onrust op de werkvloer voorkomen.
 • Advisering en begeleiding rondom afdrachten op levensloop bedragen.
 • Advisering van uw medewerkers over de beste financiële oplossing.
 • Advisering ter voorkoming van het vervallen van bijvoorbeeld voorwaardelijke pensioenrechten.

Voor werknemers

 • Persoonlijk advies van de beste financiële oplossing, toegepast op de persoonlijke situatie.
 • Eventuele uitvoering van het advies met begeleiding op de afstorting in de pensioenregeling en/of lijfrente product.

Wij hanteren scherpe kosten van advisering en denken daar ook graag actief in mee. Zo is het voor ons efficiënter om onze werkzaamheden via de werkgever te verzorgen en kunnen we uiteindelijk lagere kosten per medewerker rekenen, dan als zij rechtstreeks een beroep op ons doen. 

Wij gaan de uitdaging aan op 100% tevredenheidsgarantie

Als werkgever in de publieke sector nog geen klant bij Vallura? Wij gaan graag de uitdaging aan. Lees meer over ons unieke aanbod.


Meer over pensioenbegeleiding in de publieke sector