Voorwaardelijk pensioen ABP

Als werkgever in de publieke sector heb je ongetwijfeld medewerkers in dienst die dat vóór 1 januari 2006 ook al waren. Deze medewerkers hebben voorwaardelijke pensioenrechten voor zich zelf en voor zijn eventuele nabestaanden. Op het moment dat deze ervaren medewerkers het dienstverband tijdelijk onderbreken of uit dienst gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd, komen deze voorwaardelijke rechten te vervallen. Ter voorkoming van een groot financieel nadeel is het raadzaam de impact vooraf te bepalen en oplossingen in te passen. Voor werkgever én werknemer.

Voorwaardelijk pensioen

Het voorwaardelijk pensioen is een tegemoetkoming voor het vervallen van prepensioenregelingen. Hoe langer iemand in dienst was en hoe hoger je salaris was in de voorafgaande periode des te hoger het voorwaardelijk pensioen.

Vervallen van voorwaardelijk pensioen

Het voorwaardelijk pensioen is alleen onder bepaalde voorwaarden gegarandeerd. Het is belangrijk dat het dienstverband in tact blijft tot aan de ingangsdatum van het pensioen of tot 1 januari 2023, anders komen deze rechten te vervallen met grote financiële schade tot gevolg. Zo wordt een risico gelopen in de situaties van: 

  • baanwisseling (andere werkgever)
  • eerder stoppen met werken
  • tijdelijk je dienstverband onderbreken

Omvang van de schade

Het financieel nadeel is afhankelijk van het arbeidsverleden en inkomen in het verleden, en kan zomaar oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Dit vertegenwoordigd een waarde van veelal (tien)duizenden euro’s. Een duur grapje om zomaar weg te geven dus.

Kijk daarom vóór een wijziging in het arbeidsverband wat de impact is in relatie tot het voorwaardelijk pensioen en beoordeel oplossingen. Afhankelijk van de wensen kan een situatie gecreëerd worden waarbinnen de rechten blijven bestaan.

Ook in andere branches

Het vervallen van voorwaardelijke pensioenrechten speelt niet alleen in de publieke sector (ABP). Er zijn meer pensioenfondsen met voorwaardelijke pensioenrechten ieder met hun eigen voorwaarden.

Impact inzichtelijk maken en oplossingen aandragen

Wij helpen graag bij het inzichtelijk maken van de gevolgen bij het verbreken van de band met het pensioenfonds.

Vallura als specialist in de publieke sector

Voor werkgevers/werknemers in de publieke sector

Het is mogelijk om het gespaarde bedrag van de levensloopregeling te storten in "Extra Pensioen" van het ABP. Hiermee wordt het pensioen verhoogd. De inleg in Extra Pensioen is gemaximeerd. 

Als wordt overwogen om de levensloopregeling in te zetten als vroegpensioen, kan dit de medewerker duur komen te staan als hij/zij ook voorwaardelijke pensioenrechten heeft opgebouwd. 

Kijk ook naar onze pensioenbegeleiding voor werkgevers in de publieke sector.

Begeleiding door Vallura

Voor werkgevers

  • Opzetten van communicatie aan de medewerkers. Door uw medewerkers tijdig te informeren op de naderende deadline voldoet u als werkgever aan uw zorgplicht en wordt onnodige frustratie bij (een groep) medewerker(s) en onrust op de werkvloer voorkomen.
  • Advisering en begeleiding rondom afdrachten op levensloop bedragen.
  • Advisering van uw medewerkers over de beste financiële oplossing.
  • Advisering ter voorkoming van het vervallen van bijvoorbeeld voorwaardelijke pensioenrechten.

Voor werknemers

  • Persoonlijk advies van de beste financiële oplossing, toegepast op de persoonlijke situatie.
  • Eventuele uitvoering van het advies met begeleiding op de afstorting in de pensioenregeling en/of lijfrente product.

Wij hanteren scherpe kosten van advisering en denken daar ook graag actief in mee. Zo is het voor ons efficiënter om onze werkzaamheden via de werkgever te verzorgen en kunnen we uiteindelijk lagere kosten per medewerker rekenen, dan als zij rechtstreeks een beroep op ons doen. 

Wij gaan de uitdaging aan op 100% tevredenheidsgarantie

Als werkgever in de publieke sector nog geen klant bij Vallura? Wij gaan graag de uitdaging aan. Lees meer over ons unieke aanbod.


Meer over pensioenbegeleiding in de publieke sector