Onderneem actie om kansen levensloopregeling bij afschaffing per einde 2021 nu te benutten

Hebben jouw medewerkers nog een tegoed op een levenslooprekening of polis? Of heb je zelf nog zo'n rekening? Dan wordt het tijd om actie te ondernemen.

Afschaffing levensloopregeling & overgangsregeling

Het kabinet heeft op 1 januari 2012 de levensloopregeling afgeschaft. Er is een overgangsregeling gekomen voor degenen die op 31 december 2011 meer dan € 3.000 in een levensloopregeling gespaard hadden. Er mag dan tot eind 2021 doorgespaard worden in deze levensloopregeling.

Gevolgen van het einde van de overgangsregeling 

Per 31 december 2021 loopt de overgangsregeling af. Uiterlijk op dat moment wordt het totale bedrag uit de polis uitgekeerd en in de belastingheffing betrokken. Door een uitkering ineens kan dit betekenen dat er méér belasting afgedragen wordt dan normaal, omdat de uitkering in een hogere belastingschijf kan vallen. Ook kan de uitkering gevolgen hebben voor de vermogensrendementsheffing en voor bepaalde toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en dergelijke voor de medewerker. 

Door nu actie te ondernemen kunnen dit soort nadelige heffingen voorkomen worden.

Wat kun je doen met het levensloop tegoed?

  • Het tegoed kan in delen worden opgenomen, of ineens. Dit kan ook in de periode voorafgaand aan het pensioen. De besteding van het geld is vrij.  Uiterlijk op 31 december 2021 komt (het restant van) het spaartegoed in een keer vrij.
  • Inleggen in de pensioenregeling van de werkgever. Niet alle pensioenregelingen laten dit toe. 
  • Doorstorten in een lijfrente. Hiervoor moet in privé voldoende fiscale ruimte bestaan.

Plannen van de keuze levert geld op

De impact van deze mogelijkheden is anders. Bij een opname ineens is het geld direct beschikbaar, maar wordt ook direct belasting afgedragen. In de jaren erna is meestal ook belasting verschuldigd over het spaarsaldo. Bij een storting in een pensioen wordt de belastingheffing uitgesteld en mogelijk ook belasting bespaard. Dit komt doordat de belastingtarieven vanaf de AOW leeftijd lager zijn dan ervoor. Bij de uitkering van de levensloop ineens is al snel meer dan 50% belasting verschuldigd, terwijl een uitkering van pensioen maar de helft aan belasting kost. Op € 100.000 aan levensloop tegoed bespaar je zo toch mooi € 25.000.

Als het levenslooptegoed wordt uitgekeerd en in het zelfde jaar wordt doorgestort in een lijfrente kan ook de levensloopkorting behouden blijven. De levensloopkorting bedraagt € 215 (2019) voor elk jaar dat in de levensloopregeling is gespaard in de periode van 2006 tot en met 2011.  De aftrek in zo'n lijfrente is echter gemaximeerd, waardoor hogere bedragen niet in deze oplossing passen.

Voor werkgevers/werknemers in de publieke sector

Het is mogelijk om het gespaarde bedrag van de levensloopregeling te storten in "Extra Pensioen" van het ABP. Hiermee wordt het pensioen verhoogd. De inleg in Extra Pensioen is gemaximeerd. 

Als wordt overwogen om de levensloopregeling in te zetten als vroegpensioen, kan dit de medewerker duur komen te staan als hij/zij ook voorwaardelijke pensioenrechten heeft opgebouwd. 

Kijk ook naar onze pensioenbegeleiding voor werkgevers in de publieke sector.

Begeleiding door Vallura

Voor werkgevers

  • Opzetten van communicatie aan de medewerkers. Door uw medewerkers tijdig te informeren op de naderende deadline voldoet u als werkgever aan uw zorgplicht en wordt onnodige frustratie bij (een groep) medewerker(s) en onrust op de werkvloer voorkomen.
  • Advisering en begeleiding rondom afdrachten op levensloop bedragen.
  • Advisering van uw medewerkers over de beste financiële oplossing.
  • Advisering ter voorkoming van het vervallen van bijvoorbeeld voorwaardelijke pensioenrechten.

Voor werknemers

  • Persoonlijk advies van de beste financiële oplossing, toegepast op de persoonlijke situatie.
  • Eventuele uitvoering van het advies met begeleiding op de afstorting in de pensioenregeling en/of lijfrente product.

Wij hanteren scherpe kosten van advisering en denken daar ook graag actief in mee. Zo is het voor ons efficiënter om onze werkzaamheden via de werkgever te verzorgen en kunnen we uiteindelijk lagere kosten per medewerker rekenen, dan als zij rechtstreeks een beroep op ons doen. 

Wij gaan de uitdaging aan op 100% tevredenheidsgarantie

Als werkgever in de publieke sector nog geen klant bij Vallura? Wij gaan graag de uitdaging aan. Lees meer over ons unieke aanbod.


Meer over pensioenbegeleiding in de publieke sector