Voor werkgevers

Situaties:
1. Mijn pensioenuitvoeringsovereenkomst loopt binnenkort af.
2. Moet ik nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?
3. Binnen mijn organisatie is behoefte aan meer diepgang over pensioen om goede beslissingen te kunnen nemen en strategie te kunnen maken over onze pensioenregeling.
4. Ik heb voor mijn medewerkers nog geen pensioenregeling maar wil dit nu wel gaan regelen.

Voor bovenstaande situaties bieden we de volgende oplossingen:

Situatie 1: Mijn pensioenuitvoeringsovereenkomst loopt binnenkort af.
Pensioen wordt vaak ervaren als complex, kostbaar, en tijdrovend voor een organisatie om het goed te regelen. Een verlenging of vernieuwing van de pensioenuitvoeringsovereenkomst is echter ook het uitgelezen moment om de pensioenregeling weer eens goed tegen het licht te houden, daarbij te kijken naar de wensen en doelstellingen van de organisatie en medewerkers; te kijken of de condities waaronder de regeling wordt uitgevoerd nog wel concurrerend zijn in de markt en te zorgen dat de regeling ook toekomstbestendig is qua kosten en wetgeving (pensioenakkoord).

Vallura helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en zorgt voor een pensioenregeling die bij je organisatie past en toekomstbestendig is. Wij zullen je ook begeleiden in de selectie van een geschikte uitvoerder van de pensioenregeling en zorgen voor een soepele administratieve implementatie. Daar houdt onze dienstverlening echter niet op. Onze filosofie is dat een pensioenregeling pas geslaagd is als jouw medewerkers de pensioenregeling op de juiste waarde gaan waarderen en er actief mee aan de slag gaan. Dat betekent dat de communicatie over de regeling van cruciaal belang is. Wat we doen is naast personeelspresentaties bij aanvang van de nieuwe regeling, ook met iedere werknemer een individueel adviesgesprek aangaan over zijn/haar pensioensituatie. Vervolgens zullen wij bij toekomstige life events van de werknemer (zoals huwelijk, samenwonen, kinderen krijgen, etc..) weer het gesprek aangaan om de financiële impact hiervan in kaart te brengen. Al deze activiteiten zijn erop gericht om het belang van de pensioenregeling bij het personeel over het voetlicht te krijgen en hun betrokkenheid bij de regeling te vergroten.

Situatie 2: Moet ik nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?
Ja, actie is gewenst! Het pensioenakkoord leidt tot ingrijpende wijzigingen in de pensioenregeling. De nieuwe wetgeving zal vanaf 1 januari 2022 in werking treden. Hoewel er een overgangstermijn is afgesproken tot 1 januari 2026 waarin regelingen aangepast moeten worden is het zaak om dit jaar te benutten om optimaal gebruik te kunnen maken van de overgangsregelingen die zijn afgesproken bij het pensioenakkoord. Lees meer hierover in ons Nieuwsbericht: “Moet ik nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?

Kortom, snelheid is geboden! Vallura gaat graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot (de overgangsregeling bij) het pensioenakkoord. Als naar aanleiding van dit gesprek actie gewenst is dan zullen wij graag verder met je in gesprek gaan om naar oplossingen te kijken.

Situatie 3: Binnen mijn organisatie is behoefte aan meer diepgang over pensioen om goede beslissingen te maken over onze pensioenregeling.
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Er is veel geld mee gemoeid maar wordt vaak als complex en lastig ervaren omdat pensioen nu eenmaal niet de core business is binnen je organisatie. Om de functionarissen (binnen HR en Finance) en andere stakeholders (zoals OR, personeelsvertegenwoordiging) meer inzicht te geven in de pensioenmaterie om zodoende gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over het pensioenbeleid, bieden wij op maat gemaakte pensioenworkshops aan. Zeker met de aanstaande wijzigingen in ons pensioenstelsel ‘het pensioenakkoord’ en de impact daarvan op je pensioenregeling is het van groot belang om goed voorbereid en zeker te zin.
In 1 dagdeel zullen wij op een interactieve wijze de functionarissen en/of OR van jullie organisatie up to speed brengen over de belangrijkste zaken m.b.t. pensioen:

- Wettelijke basis
- Soorten regelingen
- Specifieke kenmerken van uw pensioenregeling
- Financiering
- Pensioenakkoord
- Ontwikkelingen

Situatie 4: Ik heb voor mijn medewerkers nog geen pensioenregeling maar wil dit nu wel gaan regelen.
Als het gaat om het pensioen voor medewerkers heeft Vallura een wat andere aanpak dan andere pensioenadvies- of assurantiekantoren. Niet alleen hechten wij waarde aan een begrijpelijk & kwalitatief goed advies tegen een betaalbare prijs. Wij zetten ook de positie van de medewerker centraal, binnen het kader wat jij als werkgever daaraan geeft.
Heb je vanuit een CAO of anders geen verplichte aansluiting bij een pensioenfonds? Je kunt dan zelf een pensioenregeling sluiten voor je medewerkers of hen een budget geven om hier zelf een invulling aan te geven. Hierbij adviseren en begeleiden wij zowel jou als werkgever, maar vooral ook de medewerker om tot een heldere situatie te komen. Met een vertrouwd gevoel naar een goede toekomst.

Wat doen wij voor jou als werkgever?
Vallura helpt jou als werkgever in het maken van keuzes als het gaat om soort pensioenregeling, budget en communicatie naar medewerkers. Medewerkers kunnen met vragen rechtstreeks bij ons terecht, jij als werkgever wordt maximaal ontzorgd indien gewenst. Hierdoor kunt jij je richten op je organisatie en is het pensioen voor je medewerkers prima geregeld.

Wat doen wij voor jouw medewerkers?

Bij onze dienstverlening staat de medewerker en zijn/haar pensioenvraagstuk centraal. Ze krijgen inzichten in welke alternatieven bij zijn/haar persoonlijke situatie en wensen passen. Ook krijgen zij inzicht in wat de impact is als er geen actie ondernomen wordt. Wij zijn in staat hier een totaaloplossing in te leveren. Onze aanpak is daarin uniek. Afhankelijk van de situatie of je een collectieve pensioenverzekering hebt of een budget per medewerker is deze aanpak op maat ingericht.

In onze aanpak bewaken wij ook de voortgang van de pensioenpositie van medewerkers. Verandert de persoonlijke situatie? Of verandert de markt of wetgeving, waarmee de positie van de medewerker wijzigt? Dan zorgen wij dat een aanpassing volgt als dat nodig is. Wij ontzorgen jou en medewerker hierin zodat ze verzekerd zijn van een goede en onbezorgde oudedag.

Interesse? Neem contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek.