Voor werkgevers

Als het gaat om het pensioen voor medewerkers heeft Vallura een wat andere aanpak dan andere pensioenadvies- of assurantiekantoren. Niet alleen hechten wij waarde aan een begrijpelijk & kwalitatief goed advies tegen een betaalbare prijs. Wij zetten de positie van de medewerker centraal, binnen het kader wat u als werkgever daaraan geeft. 

Heeft u vanuit een cao of anders geen verplichte aansluiting bij een pensioenfonds? U kunt dan zelf een pensioenregeling sluiten voor uw medewerkers of hen een budget geven hier zelf een invulling aan te geven. Hierbij adviseren en begeleiden wij zowel u als werkgever, maar vooral ook de medewerker om tot een heldere situatie te komen. Met een vertrouwd gevoel naar een goede toekomst.

Wat doen wij voor uw medewerkers
Bij onze dienstverlening staat uw medewerker en zijn/haar pensioenvraagstuk centraal. Uw medewerker krijgt inzichten in welke alternatieven bij zijn/haar persoonlijke situatie en wensen passen. Ook krijgen zij inzicht in wat de impact is als er geen actie ondernomen wordt. Wij zijn in staat hier een totaaloplossing in te leveren. 

Onze aanpak is daarin uniek. Afhankelijk van de situatie of u een collectieve pensioenverzekering heeft of een budget per medewerker is deze aanpak op maat ingericht.

In onze aanpak bewaken wij ook de voortgang van de pensioenpositie van uw medewerkers. Verandert de persoonlijke situatie? Of verandert de markt of wetgeving, waarmee de positie van uw medewerker wijzigt? Dan zorgen wij dat een aanpassing volgt als dat nodig is. Wij ontzorgen u en uw medewerker hierin. Zo zijn uw medewerkers verzekerd van een goede en onbezorgde oudedag.

Wat doen wij voor u als werkgever
Vallura helpt u als werkgever in het maken van keuzes als het gaat om soort pensioenregeling,  budget en communicatie naar uw medewerkers. Uw medewerkers kunnen met vragen rechtstreeks bij ons terecht. U wordt maximaal ontzorgt als u dat wilt. Hierdoor kunt u zich richten op uw bedrijf en is het pensioen voor uw medewerkers prima geregeld.

Onafhankelijk advies
Wij krijgen geen vergoedingen van verzekeraars of banken voor producten die via Vallura worden afgesloten. We zijn dus volstrekt onafhankelijk. Dat betekent voor uw medewerkers een objectief advies gericht op de persoonlijke situatie.

Tarief 
Wij maken onderscheid tussen advieswerkzaamheden bij opstarten/verlengen van pensioenregelingen en periodiek onderhoud. Het periodieke onderhoud wordt meestal in een service abonnement afgesproken, waarbij de kosten afhankelijk zijn van het gewenste service niveau. De advieswerkzaamheden zijn voor individuele vraagstukken voor de medewerkers gebaseerd op een uurtarief van € 91. Op basis advieswerkzaamheden voor de collectieve pensioenregeling ten behoeve van de medewerker is een uurtarief van € 139 van toepassing.


Interesse? Neem contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek.