Pensioenregeling voor payrollbedrijven per 2021 na wijziging WAB

Het pensioen voor payrollers wijzigt per 1 januari 2021 als gevolg van de maatregel in de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dat betekent dat er een adequate pensioenregeling moet komen voor alle payrollers. Er zijn meerdere opties denkbaar. Het tijdig maken van de juiste keuzes hierin kan veel gedoe besparen en geld opleveren. 

De juiste regeling kiezen kan veel geld opleveren

Noodzaak tot actie

Op basis van de WAB moet er per 1 januari 2021 een adequate pensioenopbouw geregeld zijn voor payrollers. Nu zijn de meeste payrollbedrijven aangesloten bij pensioenfonds Stipp of hebben een eigen regeling voor het eigen personeel. De regeling van Stipp voldoet niet aan de voorwaarden die de wet WAB stelt. Of de eigen regeling voor het personeel voldoet, valt nog te bezien. Deze is immers niet bedoeld voor de payrollers en kan onnodig duur uitpakken.

Wij merken dat er acties ondernomen gaan worden door payrollbedrijven. Dat is ook nodig. Het maken van de juiste keuze kost tijd, maar ook de begeleiding naar uw mensen. Ook een pensioenverzekeraar heeft tijd nodig om alles netjes in te regelen. Uit onderzoek namens de NBU / ABU blijkt dat er beperkt keuze is. Vallura helpt met keuzes en alternatieven. Bovendien is het jaareinde altijd de meest drukke en hectische periode bij pensioenadviseurs. Wacht dus niet tot het laatste moment en neem direct actie. 

Voorwaarden adequate pensioenregeling

In ons nieuwsbericht lichten wij de voorwaarden al nader toe. In de basis zijn er twee opties om invulling te geven aan de nieuwe wet. Aansluiten bij de pensioenregeling van de inlener/opdrachtgever. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk of uitvoerbaar en blijft alleen de tweede optie over: een eigen pensioenregeling voor de payrollers. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn in ieder geval dat er géén wachttijd mag zijn, de premie tenminste 14,6% van de pensioengrondslag moet bedragen en dat er zowel ouderdomspensioen als nabestaandenpensioen is geregeld.

Voordelen Vallura

Wij merken een stijgende behoefte. In combinatie met de plannen van het pensioenakkoord is het sterk aan te bevelen om met een blik op de toekomst te kijken naar de keuzes die nu worden gemaakt. Onze specifieke kennis van relevante pensioenregelingen kunnen wij vertalen naar een concreet advies en duidelijke acties. Als onafhankelijk kantoor gaan wij verder dan informeren, we dragen zorg voor een individuele oplossing. Wat levert dit op:

  • Dankzij specialistische en parate kennis een efficiënte aanpak. Hierdoor kunnen wij goede kwaliteit leveren tegen verrassend scherpe tarieven.
  • Besparing van een hoop uitzoek- en regelwerk als payroll bedrijf
  • Vergroting van de tevredenheid en betrokkenheid van payrollers én opdrachtgevers
  • Een perfect passende oplossing

Onze aanpak

Graag leren wij uw organisatie kennen middels een kennismakingsgesprek. We oriënteren tijdens dit gesprek de mogelijkheden in uw situatie. Na de bespreking voeren wij een actiegerichte analyse uit en rapporteren die. Zo bepalen wij uw belang bij vervolgstappen. Wij rapporteren:

  • Of er een noodzaak tot aanpassing is en zo ja
  • Op welk vlak de aanpassing nodig is 
  • Een inschatting van de financiële impact
  • Welke keuze optie het meest voor de hand ligt
  • Of een standaard oplossing uitvoerbaar is, danwel er nadere aandachtspunten zijn die aandacht behoeven
  • Een voorgestelde aanpak voor de eindoplossing

Deze rapportage kan naar keuze worden afgenomen voor slechts € 695.

Meer over Vallura

Wij maken pensioen leuk! Pensioen wordt ervaren als 'lastige en saaie' materie. Daar willen we met ons bevlogen team graag verandering in brengen. We adviseren niet alleen de werkgever over een pensioenregeling. We activeren verantwoordelijke medewerkers binnen de organisatie én de collega's die pensioenkeuzes hebben. Vaak horen we binnen HR of P&O medewerkers zeggen: "pensioen, daar doen we nog te weinig mee". Onze gerichte pensioenkit speelt hierop in en geeft deze medewerkers de juiste info om actiegericht met het pensioen aan de slag te gaan op het moment dat het jou uitkomt, of als het gewoon nodig is.

Meer weten?

Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een kennismakingsgesprek. Met een berichtje op onze website zo geregeld.

Neem contact op