Aftrek voor verplichte pensioenpremies oneerlijk

Ondernemers maken hun eigen pensioenplan, althans dat kunnen we van harte aanbevelen.  Voor sommige ondernemers is er geen keuze. Daarvoor is het verplicht om aan te sluiten bij een pensioenfonds. Wij zijn van mening dat die ondernemer hierbij onnodig benadeeld wordt.

Bij de zelfstandige beroepsbeoefenaars gaat het dan onder andere om de huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en notarissen. Bij de ZZP-ers in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds gaat het dan onder andere om de schilders, natuursteenbewerkers en stukadoors.

Aftrek verplichte pensioenpremie nadelig door belastingfaciliteiten

Nadeel voor ondernemers met een eenmanszaak of VOF

De wet regelt dat de kosten voor een dergelijke pensioenpremie aftrekbaar zijn van de winst. Dat is leuk, althans zo lijkt het. Maar in vergelijking met andere ondernemers leidt dit tot een lager belastingvoordeel. Hoe kan dat? Een ondernemer heeft voor de afdracht van belasting over de gemaakte winst recht op belastingfaciliteiten zoals de MKB-winstvrijstelling. Deze faciliteit zorgt ervoor dat er over 14% van de winst géén inkomstenbelasting betaalt hoeft te worden. 

Een ondernemer die zelf spaart voor pensioen kan dit in privé doen middels een zogenaamde lijfrente. Die premie is in privé volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sinds kort is dit ook aftrekbaar voor de bijdrage ZVW, mits de lijfrente wordt afgeboekt van de zogenaamde fiscale oudedagsreserve. Zo wordt maximaal belastingvoordeel bereikt. 

De ondernemer die verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds trekt de premie dus af van de winst. Hierdoor wordt deze 14% MKB-winstvrijstelling misgelopen. Wel wordt de aftrek op de bijdrage ZVW gerealiseerd. Die is circa 5,5%. Effectief hebben deze ondernemers dus 14% minder aftrek.  Dat is oneerlijk.

In vergelijk met de ondernemer met een BV als rechtsvorm voor zijn onderneming is het ook ongelijk. Deze mag de premie namelijk in beginsel níet ten laste van de winst brengen, maar in privé als negatief loon in aanmerking nemen. Een directeuraandeelhouder (DGA) met een eigen BV kent dus géén beperking van 14%. Ook dit is oneerlijk.

De oplossing

Nu staat in de wet dat dergelijke premies aftrekbaar zijn van de winst. Dit wetsartikel zou mogen verdwijnen, maar in de plaats daarvan kan een aanvullende bepaling worden opgenomen dat dergelijke premies als het ware als lijfrente in privé aftrekbaar zijn. Het nadeel van deze oplossing is dat de ondernemer géén aftrek op de ZVW bijdrage heeft. Met name ondernemers met een jaarlijkse belastbare winst die lager is dan circa 56.000 per jaar hebben hier nadeel van. Daarom zou daarnaast ook het wetsartikel waarin staat opgenomen dat de lijfrente aftrekbaar is bij de (gedeeltelijke) afstorting van de oudedagsreserve ook moeten worden aangevuld dat de betaling van dergelijke verplichte pensioenpremies toegestaan is. Of als alleen dat laatste artikel al wordt aangepast, dan hebben ondernemers de mogelijkheid om per saldo tot dezelfde aftrek te komen. Wel zo eerlijk, toch?

Meer over het aftrekken van pensioenpremies voor de belastingen 

Lees ook hoe de aftrek van pensioenpremies werkt voor ondernemers en hoe met de pensioenpremies te optimaliseren valt:

Meer opinies