Vallura - betrokken bij VVV-Venlo

Onze aanpak garandeert jouw financiële toekomst. We zijn hierin uniek met onze eigen ontwikkelde concepten. Op een aantrekkelijke manier leren wat wij voor je kunnen betekenen? Dat kan. Voor  partners van VVV-Venlo hebben wij een speciale actie.

Uniek concept op ondernemerspensioen

Met zelf ontwikkelde tools zorgen we voor een ondernemerspensioen om van te genieten. Fiscaal optimaal. Deze tools leveren direct de nodige inzichten op in de keuzes die je als ondernemer kunt maken in het veilig stellen van je toekomstig pensioenvermogen. Een plan is hierdoor snel gemaakt. Dat betekent een kwalitatief sterk advies, waar je een goed rendement uit haalt en past binnen de persoonlijke wensen. En tegen een scherp tarief.

Dankzij een uniek service concept garanderen wij een onbezorgd pensioen. Wij zorgen er namelijk voor dat je pensioensituatie voor de toekomst geborgd blijft, ook als de omstandigheden wijzigen. Dit doet niemand anders in de markt.

Ook net als zoveel andere ondernemers dit onbezorgde gevoel ervaren? Maak gebruik van ons aanbod.

Pensioen beleven voor werkgevers 

Met onze aanpak zorgen we voor een positieve beleving van het pensioen en activatie rondom belangrijke keuzes die te maken zijn. Dat kan zijn bij de pensioenregeling / verzekering die als werkgever is afgesloten, maar zeker ook middels advisering van de ondernemingsraad of ondersteuning van de HR medewerkers. Hiermee vergroten we de medewerkerstevredenheid, verhogen we de kennis van ondernemingsraad en HR medewerkers. Bovendien besparen we kosten van medewerkers die op enig moment niet meer voldoende functioneren.

Wij helpen werkgevers graag, ook als er geen pensioenverzekering is of die niet via ons kantoor is afgesloten. Inmiddels groeit het aantal werkgevers die ervaren dat een goed pensioenbeleid veel oplevert, zowel in geld als in werknemerstevredenheid. Ook ervaren hoe dit is? Maak gebruik van ons aanbod.

Onze klanten zeggen over ons: "het vertalen naar begrijpelijke en concrete punten, dat doe je echt enorm goed"

Wat doet Vallura voor ondernemers?

Onze dienstverlening voor ondernemers is tweeledig.

  • Fiscaal advies om ervoor te zorgen dat je over je winst en vermogen zo min mogelijk belasting betaald
  • Pensioenadvies om ervoor te zorgen dat je onbezorgd kunt genieten van het leven op het moment dat je stopt met ondernemen

Wat doet Vallura aan pensioenadvies voor werkgevers en werknemers?

Naast de pensioenadvisering voor ondernemers worden werkgevers en werknemers op de geheel eigen wijze geadviseerd. Op basis van onze visie, waarin persoonlijke begeleiding de basis vormt, geven wij deze werkwijze vorm. 

Voor werkgevers die een pensioenregeling hebben, ligt daarbij de focus niet op de verzekering zoals bij nagenoeg alle andere adviespartijen. Onder een goede samenwerking met de verantwoordelijke pensioenaanspreekpunt binnen het bedrijf helpen wij de medewerkers op individueel niveau. Wij zijn in staat om de juiste medewerkers te bereiken die op het punt staan om belangrijke keuzes te maken. Het resultaat hiervan is, naast de betere pensioenpositie van de medewerker, ook meer tevreden plaatje over de toch zo kostbare pensioenregeling en daarmee tevredenheid over het eigen werk. Dit leidt tot meer productie en betere positie als werkgever op de arbeidsmarkt. Ook is dit een leertraject voor de verantwoordelijke binnen het bedrijf, hetgeen de kwaliteit intern in het bedrijf vergroot. 

Voor werkgevers die een pensioenbudget in loon aan de medewerkers ter beschikking stellen, kan ons unieke advies- en service concept worden toegepast voor de medewerkers. Daarnaast richten wij in overleg met de werkgever in hoe de kaders (oa budget) en communicatie aan de medewerkers eruit gaat zien. Anders dan andere partijen eindigt onze dienstverlening dus niet bij het vaststellen van een budget of geven van een algemene presentatie. Wij helpen op efficiënte wijze de medewerkers om een goede keuze voor zichzelf te maken en realiseren daarmee een passend pensioen voor de toekomst.

Voor werknemers die voor keuzes op pensioengebied komen te staan, bieden wij persoonlijk advies over deze keuzes. Deze keuzes gaan in de praktijk het vaakst over de naderende pensionering, het wisselen van baan, wijzigingen in de privé sfeer of (bij)sparen voor het pensioen. Anders dan andere partijen stellen wij onze tariefstelling naar beneden bij om ook voor de medewerker zelf een goed advies te kunnen geven tegen een toegankelijke prijs.

Actievoorwaarden

Heb je ook behoefte aan duidelijkheid omtrent je pensioensituatie? Om gebruik te maken van deze actie ben je partner van VVV-Venlo.  

We doen dit voor:

  • Ondernemers, waaronder DGA's. We gaan een gratis gesprek van maximaal 1 uur aan maken gebruik van onze zelf ontwikkelde tools om je inzicht te geven in de mogelijkheden en alternatieven in jouw situatie.
  • Jouw medewerkers die binnen enkele jaren met pensioen gaan. We stemmen eerst jouw wensen af en gaan vervolgens met je medewerker een gesprek aan van maximaal 1 uur om inzicht te verschaffen in zijn/haar pensioensituatie. Kosten slechts € 95. Meerdere medewerkers is ook mogelijk.
  • Ondernemers met personeel, waarbij het bedrijf nog geen pensioenregeling heeft of die binnenkort aanpassing behoeft en inzicht willen krijgen in de mogelijkheden. We doen dit in een gratis adviesgesprek van maximaal 1,5 uur.
  • HR / P&O leidinggevenden die inzicht willen hebben in de mogelijkheden om de beleving & begeleiding van pensioen voor medewerkers te verbeteren. We doen dit in een gratis advies- en klankbordgesprek van maximaal 1,5 uur.

Schrijf je direct in

Laat je gegevens achter en wij plannen direct een afspraak met je in.