Uw lijfrente komt vrij, wat nu?

Een aantal aspecten een rol bij uw keuzes. De belangrijke eerste vraag is: heeft u het geld al nodig? Op basis daarvan kunt u er voor kiezen om de lijfrente tot uitkering te laten komen of om er nog even mee te wachten. Vaak is het belastingtarief dat ná de AOW leeftijd van toepassing is gunstiger dan het belastingtarief vóór de AOW leeftijd. Dus als u de uitkering nog niet nodig heeft, dan is het in veel gevallen interessant nog even te wachten met uitkeren. Hoe lang u hiermee mag wachten en hoe lang de uitkeringstermijn van een lijfrente mag zijn, is sterk verschillend van de situatie en de periode waarin premie is betaald in het lijfrenteproduct dat u heeft. Houdt er rekening mee dat u uw keuze voor een vrijkomende lijfrente in ieder geval uiterlijk in het kalenderjaar ná de expiratiedatum moet maken. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op een stevige fiscale (boete)heffing.

Het effect van een goed rendement
Vaak wordt onderschat wat het effect van een goed rendement is op een lijfrente kapitaal. Vaak gaat het om relatief veel geld en een lange looptijd. Dat betekent dat een verschil van 0,1% rendement al snel honderden tot duizenden euro's voordeel kan opleveren.

Keuze uit productvormen
In de kern zijn er twee productvormen te onderscheiden waar u uit kunt gaan kiezen:

- een bancaire lijfrente met rentevergoeding (vast of variabel) of
- een verzekerde lijfrente met levensafhankelijke uitkering

Qua rendement op uw opgebouwde kapitaal heeft u de keuze of u een rente(garantie) beleggingsrendement wilt. Bij een bancaire lijfrente is dat een variabele rente, een vaste rente over een bepaalde afgesproken looptijd of een rendement op beleggingsbasis. Bij een verzekerde lijfrente is dat een gegarandeerde uitkering, een rendement op beleggingsbasis of een mengvorm daarvan.

Bij uw productkeuze kunt u sommige opties behouden of juist verliezen

Effecten van uw productkeuze
Aan de verschillende productsoorten zitten verschillende voorwaarden verbonden. Denk aan:
- Garantie rendement versus variabel rendement
- Levensafhankelijke uitkering verzekeren versus tijdelijke uitkering
- Effecten op het gespaarde bedrag bij risico’s als overlijden, faillissement, scheiden en soms arbeidsongeschiktheid

Afhankelijk van uw keuze kunnen opties die u heeft met bestaande product komen te vervallen. Bijvoorbeeld als u een lijfrenteverzekering oud regime (gesloten en premie betaald vóór 1992) en u brengt dit onder in een bancaire lijfrente, dan verliest u de mogelijkheid om de waarde zonder fiscale sanctie in één keer te laten uitbetalen of te schenken aan uw kinderen.

Met name de effecten op het gespaarde bedrag bij risico's als overlijden, faillissement en scheiden is iets wat onderschat wordt in de advisering van de vrijkomende lijfrente. Kiest u bijvoorbeeld voor een bancaire lijfrente, dan heeft dit als voordeel dat het kapitaal niet 'weg' is bij uw overlijden. Het valt in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Als u een testament gesloten heeft, kan het zo zijn dat dit een ander toekomt dan in de oude situatie het geval was. 

Een onafhankelijk adviseur levert u geld op!

Zelf doen, naar de bank of een onafhankelijke adviseur inschakelen?
Tegenwoordig zijn er diverse website waar u zelf een lijfrente kunt afsluiten. Zeker de bancaire lijfrentes zijn relatief eenvoudige en transparante producten. Bancaire lijfrentes hebben de afgelopen jaren erg aan populariteit gewonnen, maar verliezen weer terrein door de lage rentestanden. Om er voor te zorgen dat u toch geen kansen misloopt is het aan te raden advies in te winnen bij een specialist. Veel banken en verzekeringskantoren kunnen lijfrente producten voor u afsluiten. Ze doen echter niet allemaal hetzelfde. De meeste verzekeringskantoren bekijken maar een beperkt aantal mogelijkheden voor u en de meeste banken verkopen alleen hun eigen producten. Daarmee loopt u het risico dat een voor u veel gunstiger product niet geadviseerd wordt. Zeker als u veel vermogen in uw lijfrente heeft zitten is het absoluut de moeite waard een onafhankelijke adviseur in te schakelen.

Slim fiscaal plannen
Als een lijfrente uitkeert betaalt u hier belasting over. Het belastingsysteem in Nederland is opgemaakt in schijven en dat werkt zo dat enerzijds het belastingtarief hoger wordt naarmate het inkomen hoger wordt én dat het belastingtarief na de AOW leeftijd gunstiger is dan vóór de AOW leeftijd. Bovendien betaalt u in box III vermogensbelasting als u in privé vermogen heeft gespaard boven een bepaalde drempel. Uw lijfrente kapitaal telt hier niet in mee. Als uw lijfrente expireert voor uw AOW datum en u heeft nog ander inkomen, dan is het vaak fiscaal gezien interessant nog even te wachten met het laten uitkeren van de rente. U maakt dan gebruik van de lagere tarieven ná de AOW datum en hoeft geen box III belasting te betalen over de ontvangen uitkeringen.

Wat doen wij?
Vallura is een onafhankelijk adviseur op het gebied van oudedagsvoorzieningen. U krijgt inzicht in welke alternatieven bij uw persoonlijke situatie en wensen passen. Hierbij leveren wij een totaaloplossing. Het advies bevat een concrete aanbeveling op welke wijze u het realiseren van een onbezorgde oudedag het beste kunt vormgeven. Wij ronden dit af middels het sluiten van een lijfrenteproduct dat het beste bij uw wensen in situatie past.

Ook bestaat de mogelijkheid om middels een serviceabonnement uw situatie te laten bewaken. Wij worden daarmee uw aanspreekpunt voor al uw pensioen aangelegenheden en houden uw situatie in de gaten. Is het verstandig een andere keuze te maken? Dan hoort u dat van ons!