BV ontbinden met een pensioen of lijfrente

Er zijn veel redenen om de BV te beëindigen als die BV geen toegevoegde waarde meer oplevert. Bij In de praktijk zitten in veel BV's een oudedagsverplichting (pensioen, lijfrente of stamrecht), waarbij dit een obstakel vormt om de BV te ontbinden. Toch zijn er vele mogelijkheden om gunstig van de BV af te komen. Er zijn ook haken en ogen waar u absoluut op moet letten.

Overweeg tijdig om uw BV op te heffen. Dat kan u én uw nabestaanden veel gedoe besparen.

Belangrijke redenen om uw BV te willen ontbinden

In de praktijk zijn er meerdere redenen om een BV te willen ontbinden, maar wordt er niet altijd de urgentie ervaren om actie te ondernemen. Met als gevolg dat u of uw nabestaanden op latere leeftijd tegen onverwachte gevolgen aan lopen. Dit kunt u voorkomen door tijdig de opheffing van uw BV te overwegen. Belangrijke redenen om te ontbinden zijn:

 • U hoeft jaarlijks niet langer meer een jaarrekening en belastingaangifte te laten maken. Hiermee bespaart u jaarlijks kosten;
 • U hoeft zelf geen tijd en energie meer te stoppen in het in stand houden van de BV. De ervaring leert dat in veel gevallen op latere leeftijd dit als een probleem wordt ervaren en het meermaals te laat is om nog zelf(standig) de ontbinding te regelen. Uw familieleden worden dan ongevraagd gedwongen zich in deze materie te verdiepen;
 • Het voorkomen van belastingafdracht bij overlijden. Bij overlijden valt een (deel) van de voorziening vrij in de winst van de BV. Vaak moet er vennootschapsbelasting worden betaald na overlijden, hoewel er al jaren geen winst meer is gemaakt bij gebrek aan ondernemingsactiviteiten;
 • De meeste pensioen- en lijfrente verplichtingen zijn levensafhankelijk. Hierdoor eindigt de verplichting pas bij uw overlijden. Dat betekent dat uw nabestaanden bij uw overlijden ook nog eens geconfronteerd worden met de fiscale en juridische aspecten van úw BV. In de praktijk wordt dit door de nabestaanden vaak als ongewenst ervaren;
 • Door een lijfrente of pensioen onder te brengen bij een externe partij (bank of verzekeraar) krijgt u zelf periodiek inkomen van deze externe partij en wordt uw financiële situatie veel transparanter.

"Vroeger" was het vaak niet interessant om een pensioen- of lijfrenteverlichting onder te brengen bij een externe partij. Met name omdat bij overlijden het kapitaal vervalt aan de verzekeraar. Daarvoor zijn tegenwoordig prima oplossingen voor te bedenken. 

Pensioen .... lijfrente ... Wat is het verschil?

Pensioen en lijfrente zijn beide oudedagsverplichtingen die uw BV kan hebben aan u of andere (voormalig) eigenaren. Het overeenkomstige kenmerk is dat het een verplichting is tot en periodieke uitbetaling aan de gerechtigde. De wijze van uitkering is vastgelegd in een onderhandse overeenkomst. Naast pensioen en lijfrente kan er ook een loonstamrecht in de BV zitten. Op al deze verschillende soorten oudedagsverplichtingen zijn andere fiscale regels van toepassing. Daarnaast is er in de verleden jaren veel veranderd op het gebied van wetgeving. Daardoor gelden voor 'oudere' verplichtingen vaak weer andere regeltjes dan van 'jongere' verplichtingen. De belangrijkste verschillen:

 • Pensioen is ooit opgebouwd in relatie tot een dienstbetrekking in de BV, de ingangsdatum ligt rond de pensioendatum en de uitkering is levenslang;
 • Lijfrente is meesta ontstaan bij de oprichting van de BV. (Omzetting van een eenmanszaak of vof naar een BV). De uitkering kan al zijn ingegaan op jongere leeftijd, kan tijdelijk levenslang én tijdelijk van aard zijn en is soms nog niet definitief vastgesteld in afwachting van het bereiken van de pensioenleeftijd. Een lijfrente is dus vaak flexibeler in te zetten.

Van 1 april 2017 tot eind 2019 bestond de mogelijkheid om pensioen met belastingkorting af te kopen of om te zetten naar de zogenaamde oudedagsverplichting (ODV). In feite is dit een eenmalige kans om uw pensioen om te zetten naar iets wat op een lijfrente lijkt en waardoor ook de uitkering niet langer levenslang is. Te laat? Benader ons voor de mogelijkheden.

Afzien van een uitkering kan ernstige fiscale gevolgen hebben. Vraag een expert om de regels!

Aandachtspunten bij het afstorten van een lijfrente of pensioenverplichting

Wilt u niet wachten met de ontbinding van uw BV tot het bereiken van de einddatum van uw uitkering (of uw overlijden)? Dan kunt u uw BV 'leeg' maken door de afstorting van uw lijfrente of pensioenverplichting bij een externe partij. Als uw BV leeg is, kunt u overgaan tot ontbinding van de BV. In de praktijk is dit nog niet altijd even makkelijk en komt het regelmatig voor dat onbedoeld een fiscale regel wordt overtreden. De gevolgen zijn enorm. Waar moet u zoal aan denken?

 • Stort af in het juiste fiscale regime. Dat klinkt logisch. Maar in de praktijk komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat een pensioen of een ontslagvergoeding wordt afgestort in een bancaire lijfrente. 
 • Kijk bij het af te storten bedrag niet naar de fiscale balanswaarde, maar naar de werkelijke waarde. Pensioen heeft eigenlijk altijd een grotere werkelijke waarde dan de balanswaarde. Maar ook bij lijfrentes kan dit voorkomen als er een vaste rentevergoeding in de lijfrente overeenkomst zit. Vergeet niet ook de indexatie in de uitkering mee te nemen.
 • Let op het regime dat van toepassing is. Een lijfrente uitkering welke al is ingegaan kan meestal niet worden afgestort in een tijdelijke lijfrente uitkering. Een levenslange lijfrente uitkering van bijvoorbeeld € 10.000 per jaar mag u niet zomaar afstorten in een bancaire lijfrente van € 10.000 per jaar.
 • Stort alles af, óf regel met de belastingdienst dat van een gedeelte van de uitkering mag worden afgezien.

Afzien van een uitkering

Basisregel in de belastingheffing is dat het afzien van een pensioen of lijfrente uitkering leidt tot directe belastingheffing over de gehele waarde van de pensioen of lijfrenteverplichting mét boete. Van een uitkering afzien mag alleen als de uitkering 'niet voor verwezenlijking vatbaar' is. Bij sommige oude lijfrenteverplichtingen (gesloten voor 1992) kunt u ook op andere wijze zonder sanctie afzien van uitkeringen. Volgens geldende rechtspraak kan een pensioen of lijfrente uitkering alleen als 'niet voor verwezenlijking vatbaar' worden aangemerkt als sprake is van faillissement, surcéance van betaling of schuldsanering. Dat is in de praktijk vaak niet het geval. De fiscus heeft daarom beleid onder welke voorwaarden alsnog van een uitkering mag worden afgezien. Er moet in ieder geval sprake zijn van onderdekking op de pensioen of lijfrente verplichting, welke is ontstaan uit normale (negatieve) bedrijfsresultaten. Bovendien zal de fiscus als eis stellen dat de BV wordt ontbonden.

De fiscus heeft beleid onder welke voorwaarden u mag afzien van de pensioen of lijfrente uitkering

Wat doen wij voor u?

Vallura adviseert u over de mogelijkheden voor het leeg maken van uw BV en de eventuele toetsing aan de beleidsregels van de belastingdienst. Ook kijken wij met u mee welke fiscale optimalisatie u hiervoor kunt toepassen en voordelen er nog te behalen zijn in uw fiscale vermogenspositie. Wilt u het pensioen of de lijfrente afstorten bij een derde partij? Dan zetten wij de alternatieven graag voor u op een rijtje en helpen wij u kiezen wat het beste bij uw wensen en situatie past. Dit kunnen wij afronden met het afsluiten van pensioen, lijfrente en/of overlijdensrisicoproducten als dit uit het advies komt.

Ook kijken wij graag met u mee of uw vaste adviseur er het maximale voor u uithaalt.

Tarief
Een compleet, persoonlijk en volledig advies is gebaseerd op een uurtarief van € 88,- ex BTW en wordt tegen een vast tarief aangeboden. Ook het afsluiten van eventuele aanvullende producten wordt tegen een vast tarief vooraf aangeboden. Andere (fiscale advieswerkzaamheden zijn gebaseerd op een uurtarief van € 135- ex BTW en zo mogelijk vooraf tegen een vast tarief opgemaakt. Zie ook onze verdere tariefstellingen