Tarieven Vallura

Tarief beleid

Vallura streeft er naar om in 90% van de gevallen vooraf vaste prijzen af te spreken. Dat levert voor alle betrokken partijen  maximale duidelijkheid op.

Onze prijzen zijn gebaseerd op een uurtarief, welke afhankelijk is van de complexiteit van de materie en kan worden aangepast afhankelijk van het belang. 

Gedifferentieerd tarief

  • Het belangrijkste deel van de dienstverlening bestaat uit advisering van afgebakende diensten. De prijsstelling is vast, waarbij de prijs is gebaseerd op een tariefstelling van € 85,- per uur. In de markt van fiscale advisering en pensioenadvisering is dit een zeer scherp tarief. 
  • Een uurtarief van € 115,- voor advisering betreffende lijfrenteproducten.
  • Een uurtarief van € 135,- voor advisering betreffende fiscale- en pensioenaangelegenheden voor ondernemers en werkgevers
  • Een uurtarief van € 165,- voor (1) advisering betreffende fiscale- en (pensioen)juridische geschillen, (2) advisering op het gebied van bedrijfsstructuren en (3) internationale advisering
Interesse? Neem contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek!