Ontbinden van uw BV met pensioen of lijfrente

Er zijn veel redenen om de BV te beëindigen als die  BV geen toegevoegde waarde meer oplevert. Bij In de praktijk zitten in veel BV's een oudedagsverplichting (pensioen, lijfrente of stamrecht), waarbij dit een obstakel vormt om de BV te ontbinden. Toch zijn er vele mogelijkheden om gunstig van de BV af te komen. Er zijn ook haken en ogen waar u absoluut op moet letten.

Hoe komt u van die pensioen of lijfrente af?

Zolang er nog een pensioen of lijfrente in de BV zit kan een BV niet worden ontbonden. De BV moet eerst 'leeg' worden gemaakt. Er zijn meerdere mogelijkheden om de pensioen- of lijfrenteverplichting uit de BV te krijgen:

  • De uitkering laten lopen totdat de einddatum is bereikt, waardoor de BV geen verplichting meer heeft;
  • De uitkering laten lopen tot na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde(n), waardoor de BV geen verplichting meer heeft;
  • Overdragen aan een ander, zoals een bank, verzekeraar of soms een andere BV;
  • Ervan afzien. 

Met name de laatste twee opties vragen de nodige aandacht en zijn aan verschillende regeltjes onderworpen. Volgt u die niet, dan kunnen de consequenties erg groot zijn.

Wat moet er bij de ontbinding van een BV nog meer gebeuren?

Nadat een BV helemaal leeg is, kan deze ontbonden worden. U heeft daarbij de keuze om een turboliquidatie te volgen of een meer uitgebreide route te volgen. Deze laatste geeft u meer zekerheid voor de toekomst. Bij een turboliquidatie moet u in ieder geval:

  • met de vergadering van aandeelhouders besluiten tot ontbinding van de BV
  • de BV uitschrijven bij de kamer van koophandel.

Houdt er rekening mee dat u in het jaar van ontbinding nog jaarcijfers moet maken, waaronder het indienen de laatste aangifte vennootschapsbelasting. Als aandeelhouder van de ontbonden vennootschap kunt u ook te maken krijgen met fiscale gevolgen van de ontbinding, omdat ontbinding gezien wordt als een vervreemding van de aandelen.

Wat kan Vallura voor u betekenen?

Vallura heeft vele ervaring in het ontbinden van pensioen en lijfrente BV's en het bewandelen van de juiste route.  Vallura adviseert, begeleidt en ontzorgt u in de te maken keuzes en te ondernemen acties en werkt hierbij met een scherp tarief.

Interesse? Neem contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek!