BV opheffen bij einde DGA pensioen

De wetgeving van de afschaffing van het pensioen in de eigen BV voor de DGA biedt mogelijkheden tot vereenvoudiging en belastingbesparing. Het is een perfect moment om ook van uw BV af te komen, ook als u niet kiest om het pensioen af te kopen. Met de introductie van de nieuwe wetgeving per 1 april 2017 kunt u een situatie creëren dat u veel gunstiger van uw BV kunt afkopen. Het is belangrijk om hier bij de mogelijkheden bij afschaffing van het pensioen in de eigen BV de juiste keuzes in te maken! 

Waarom uw BV opheffen?

In de praktijk is het zo dat de gemiddelde DGA op latere leeftijd de wens heeft om de BV op te heffen. De onderneming is beëindigd en het in stand houden van de BV is een papieren rompslomp die u jaarlijks tijd, energie én geld kost. Ook leert de praktijk dat bij overlijden de nabestaanden met een BV geconfronteerd worden en zij op dat moment met deze lasten geconfronteerd worden. Bovendien is het heel vaak zo dat als er pensioen in een BV zit deze BV in het jaar na overlijden een belastingaanslag krijgt over de vrijval van de pensioenverplichting.  Dit soort situaties kunt u voorkomen door tijdig uw pensioenverplichting onder te brengen in een pensioen- of lijfrente product. 

"als u al met pensioen bent is dit dé kans om direct uw BV op te heffen"

Als u al met pensioen bent

Zeker als u al pensioenuitkeringen ontvangt van uw BV is de keuze die u maakt van groot belang. In de meeste gevallen zal het financieel het interessantst zijn om de pensioenuitkering om te zetten naar een zogenaamde oudedagsverplichting (ODV). Als u uw ODV dan niet direct afstort in een lijfrente, moet u uw BV in stand houden tot het geld in de BV op is of de uitkeringsperiode is afgelopen (vaak bij 87 jaar). U kunt direct alleen nog afstorten in een lijfrente als u niet langer dan vijf jaar AOW geniet.

"het afstorten in een lijfrente levert niet alleen financiële voordelen op maar bijvoorbeeld ook risicobeperkingen"


Het voordeel van de nieuwe wetgeving: afstorten in een lijfrente

In het verleden hielden DGA's hun pensioenkapitaal nagenoeg altijd binnen de eigen BV tijdens de uitkeringsfase. Het was mogelijk om de pensioenuitkering onder te brengen door een koopsom te betalen bij een verzekeringsmaatschappij. Dit was vaak niet interessant, omdat de verzekeringsmaatschappij fors kosten inhoudt en een laag rendement aanbiedt op het gestorte bedrag. Bovendien vervalt bij vroeg overlijden van de DGA (en de partner) het niet uitbetaalde kapitaal aan de verzekeraar. Kortom, het vermogen is dan helemaal weg. Onder gebruikmaking van de wetgeving is het mogelijk om pensioen af te storten in een (bancaire) lijfrente. Dat geeft meerdere voordelen:

  • het rendement dat op dit soort producten wordt geboden is (relatief) hoog. In de regel hoger dan een verzekeringsproduct of gewone spaarrekening.
  • bij overlijden valt het resterende saldo van de bankrekening (of afgesproken uitkeringen) in de nalatenschap. Daarmee blijft het kapitaal altijd behouden binnen de familie.
  • bij een eventueel faillissement van de BV of gerechtigde is het kapitaal in privé beschermd 
  • bij een eventueel faillissement van de bank valt dit onder het depositiegarantiestelsel zoals dat voor een gewone bankrekening ook geldt
  • er bestaat de mogelijkheid om de uitkeringstermijn flexibeler in te zetten. Bijvoorbeeld uitkeren in 15 jaar in plaats van een 20 jaar.

Wat doen wij voor u?
Vallura adviseert u over de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving en rond dit met de bijbehorende overeenkomsten voor u af. Ook kijken wij met u mee welke fiscale optimalisatie u hiervoor kunt toepassen en voordelen er nog te behalen zijn in uw fiscale vermogenspositie. Wilt u uw pensioen afstorten in een lijfrente? Dan helpen wij u hier graag bij!

Ook kijken wij graag met u mee of uw vaste adviseur er het maximale voor u uithaalt, of kijken wij samen met uw vaste adviseur hoe u uw BV het beste kunt ontbinden of een afstorting in een lijfrente kunt doen.


Interesse? Neem contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek!