Ik heb voor mijn medewerkers nog geen pensioenregeling

Als het gaat om het pensioen voor medewerkers heeft Vallura een wat andere aanpak dan andere pensioenadvies- of assurantiekantoren. Niet alleen hechten wij waarde aan een begrijpelijk & kwalitatief goed advies tegen een betaalbare prijs. Wij zetten ook de positie van de medewerker centraal, binnen het kader wat jij als werkgever daaraan geeft.
Heb je vanuit een CAO of anders geen verplichte aansluiting bij een pensioenfonds? Je kunt dan zelf een pensioenregeling sluiten voor je medewerkers of hen een budget geven om hier zelf een invulling aan te geven. Hierbij adviseren en begeleiden wij zowel jou als werkgever, maar vooral ook de medewerker om tot een heldere situatie te komen. Met een vertrouwd gevoel naar een goede toekomst.


Quickscan

Onze werkwijze bevat een quickscan waarbij we de huidige situatie van jouw organisatie bekijken. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen.

Terug naar 'ik ben werkgever'

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Wat kost pensioen voor personeel?

De pensioenpremie ligt afhankelijk van de kwaliteit van de pensioenregeling en leeftijd van de medewerker normaliter tussen de € 200 en € 2.800 per jaar. per medewerker.  Als je als werkgever twee derde van deze premie betaalt, is de  jaarlijkse bijdrage van de werkgever tussen de € 133 en € 1.866 per medewerker en voor de werknemer zelf tussen de € 67 en € 944. Let wel, dit zijn bruto bedragen. Rekening houdende met de loonbelasting is het effect op de loonstrook voor werknemers circa 40% lager als je kijkt naar de netto impact. Dus circa € 40 tot € 566 netto. De kosten lopen dus nogal uiteen. Het is mogelijk om een pensioenregeling in te richten zonder (verplichte) eigen bijdrage van de werknemer, waardoor er géén kosten zijn voor de werknemer. De kosten voor personeel zelf lopen dus nogal uiteen, maar worden door bruto-netto effecten fors teruggedrongen en kunnen door keuzes van de werkgever bij de vaststelling van de pensioenregeling zelfs naar 0 gebracht worden. 

Wat kost pensioen voor de werkgever?

De totale kosten van pensioen worden meestal verdeeld tussen de werkgever en de werknemer. Doorgaans is de werkgeverspremie wat hoger dan de werknemerspremie, maar hoeveel verschilt per pensioenregeling. De verhoudingen variëren gebruikelijk van 70% voor de werkgever en 30% voor de werknemer tot 50% voor beide partijen. Gemiddeld genomen zijn in Nederland de kosten van de pensioenregeling grofweg 10-14% van de loonsom. Bij de meeste verplichte pensioenfondsen ligt dit iets hoger. In de vrije sectoren zonder CAO kan het sterk wisselen. Als werkgever zonder verplicht pensioenfonds kun je namelijk zelf bepalen wat je budget is. Houdt er dan rekening mee dat je als werkgever dan te maken hebt met premies aan de pensioenuitvoerder plus advieskosten van de pensioenadviseur. Als je een nieuwe pensioenregeling overweeg kun je met een klein bedrag aan kosten al starten met een pensioenregeling. Wil je een marktconforme of volwaardige pensioenregeling, dan zijn de genoemde percentages aan kosten van 10-14% van de loonsom richting gevend. 

Hoe regel ik pensioen voor mijn medewerkers?

Neem je voor het eerst personeel aan? Dan is het goed om te weten dat het in sommige bedrijfstakken verplicht is om werknemers pensioen aan te bieden. Dat gebeurt via een verplicht bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Maar in andere bedrijfstakken mag je zelf weten of je voor je medewerkers pensioen regelt. Dan kun je terecht bij een verzekeraar of soortgelijke commerciële aanbieder, waar je een contract afsluit. Bijna alle aanbieders werken met onafhankelijke adviseurs samen. Een pensioenadviseur kan je helpen met de verschillen en aandachtspunten van de pensioenregeling en een aanbieder zoeken die bij je wensen past. Bij Vallura werken we met een quick scan als onderdeel van de kennismaking om zo alvast de eerste inzichten en mogelijkheden te kunnen bespreken.