Met pensioen gaan

Als je (bijna) met pensioen gaat, kunt je vaak verschillende keuzes maken. Wil je de uitkering nog even uitstellen, of juist eerder krijgen? Heb je wel genoeg pensioen of wat kun je doen om dit te verbeteren? Wil je de eerste uitkeringen hoger laten zijn dan de latere uitkeringen? En welk deel van de uitkering wil je dat bij overlijden over gaat naar de partner? Wij helpen je inzicht te geven in de mogelijkheden en de impact van de verschillende keuzes.

Tarief
Een persoonlijk advies is gebaseerd op een uurtarief van € 111,-. De verwachte tijdsbesteding is erg afhankelijk van de specifieke vraag en persoonlijke situatie. Wij zijn in staat om je met een praktische inslag professioneel te helpen.

Bekijk hier de specifiek tarieven voor werknemers. 

Met een gratis kennismaking (een koffiegesprek op kantoor, telefonisch overleg of video meeting) bepalen we samen wat de beste aanpak is om je goed te helpen en wat onze kosten daarvan zijn. 

Terug naar 'ik ben werknemer'

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Wat is de leeftijd om met pensioen te gaan?

De AOW-leeftijd is in 2023 weer met 3 maanden gestegen naar 66 jaar en 10 maanden. Dit loopt verder op en komt in 2024 uit op 67 jaar. De AOW-leeftijd blijft daarna gekoppeld aan de (stijgende) levensverwachting. De AOW-leeftijd bepaalt enerzijds wanneer je inkomen krijgt van de overheid en anderzijds is dit veelal de wettelijke grondslag dat een arbeidsovereenkomst eindigt. Maar uiteindelijk bepaal je zelf wanneer je met pensioen gaat. Je mag eerder stoppen met werken of een baan houden.

Op de website van de SVB is een handige link voor het uitrekenen de AOW leeftijd te vinden. 

Kan ik eerder met pensioen?

Het staat je vrij om zelf te bepalen wanneer je met pensioen gaat. Maar je AOW kun je niet vervroegen. De opgebouwde pensioenen bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel. Dan wordt het bedrag dat je per jaar krijgt uiteindelijk minder. Maar je mag ook deze periode overbruggen met spaargeld als je daarover beschikt. Het komt er dus op neer of je voldoende spaargeld of pensioen hebt om je gewenste (noodzakelijke) uitgaven te kunnen blijven betalen.