Met pensioen gaan

Als je met pensioen gaat, kunt je vaak verschillende keuzes maken. Wilt je de uitkering nog even uitstellen, of juist eerder krijgen? Wilt je de eerste uitkeringen hoger laten zijn dan de latere uitkeringen? En welk deel van de uitkering wilt je dat bij overlijden over gaat naar de partner? Wij helpen je inzicht te geven in de mogelijkheden en de impact van de verschillende keuzes.

Tarief
Een persoonlijk advies is gebaseerd op een uurtarief van € 96,-. De verwachte tijdsbesteding is erg afhankelijk van de specifieke vraag en persoonlijke situatie. Wij zijn in staat om je met een praktische inslag professioneel te helpen.

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ