Ik heb voor mijn medewerkers nog geen pensioenregeling

Als het gaat om het pensioen voor medewerkers heeft Vallura een wat andere aanpak dan andere pensioenadvies- of assurantiekantoren. Niet alleen hechten wij waarde aan een begrijpelijk & kwalitatief goed advies tegen een betaalbare prijs. Wij zetten ook de positie van de medewerker centraal, binnen het kader wat jij als werkgever daaraan geeft.
Heb je vanuit een CAO of anders geen verplichte aansluiting bij een pensioenfonds? Je kunt dan zelf een pensioenregeling sluiten voor je medewerkers of hen een budget geven om hier zelf een invulling aan te geven. Hierbij adviseren en begeleiden wij zowel jou als werkgever, maar vooral ook de medewerker om tot een heldere situatie te komen. Met een vertrouwd gevoel naar een goede toekomst.


Quickscan

Onze werkwijze bevat een gratis quickscan waarbij we de huidige situatie van jouw organisatie bekijken. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen.

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ