Moet ik nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?

Ja, actie is gewenst! Het pensioenakkoord leidt tot ingrijpende wijzigingen in de pensioenregeling. De nieuwe wetgeving zal vanaf 1 januari 2023 in werking treden. Hoewel er een overgangstermijn is afgesproken tot 1 januari 2027 waarin regelingen aangepast moeten worden is het zaak om dit jaar te benutten om optimaal gebruik te kunnen maken van de overgangsregelingen die zijn afgesproken bij het pensioenakkoord.

Kortom, snelheid is geboden! Vallura gaat graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot (de overgangsregeling bij) het pensioenakkoord. Als naar aanleiding van dit gesprek actie gewenst is dan zullen wij graag verder met je in gesprek gaan om naar oplossingen te kijken.

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Wanneer moet ik de pensioenregeling aangepast hebben?

De nieuwe pensioenwet zal uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treden. Je hebt dan tot 1 januari 2027 de tijd om de regeling aan te passen. Het is echter raadzaam om indien mogelijk eerder de regeling aan te passen. Dit om te voorkomen dat je straks geen speelruimte en tijd hebt om alternatieven te overwegen. Het is van belang om 2021 en 2022 te gebruiken om alvast een strategie uit te stippelen en scenario’s uit te werken hoe de regeling om te zetten naar een nieuwe regeling en/of de mogelijkheid om gebruik te maken van overgangsregeling.

Kan ik gebruik maken van overgangsregelingen?

In sommige situaties kan je de huidige regeling handhaven voor de bestaande groep van werknemers. Dit is het geval bij beschikbare premieregelingen met een stijgende staffel en bij middelloonregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Bij deze laatste groep moet de regeling dan wel voor 1 januari 2027 omgezet worden naar een beschikbare premieregeling met een stijgende staffel zodat deze regeling gehandhaafd kan worden.
Nieuwe werknemers die na 1 januari 2027 in dienst treden moeten sowieso over op de nieuwe regeling.

Moet ik de uitvoerder actief informeren over oplossingsrichtingen voor de aanpassing van de pensioenregeling?

Het is raadzaam om tijdig in overleg te treden met de uitvoerder wanneer u de contouren van de nieuwe regeling voor ogen heeft. De uitvoerder zal namelijk moeten toetsen of een eventuele oplossingsrichting inpasbaar is in zijn administratie en of hier extra kosten aan verbonden zijn.