Garantie abonnement pensioen voor ondernemers

Het maken van een pensioenadvies of pensioenplan is een opnamemoment met een verwachting over de toekomst. Ondanks dat wij het leuk vinden om de beste te zijn in ons vak, hebben wij niet de glazen bol om te kunnen voorspellen hoe de toekomst er precies uitziet. Hoe zorgen we er dan voor dat het pensioenplan ook past bij wijzigingen in de toekomst? Wij hebben een tool ontwikkeld om jouw situatie te beheren. We passen deze tool toe in een serviceabonnement.

Ons serviceabonnement

Ons serviceabonnement gaat verder dan het administreren van informatie en beantwoorden van vraagjes. Wij houden zelf contact met je om te weten wat er speelt. Uiteraard houden wij ook alle actualiteiten op pensioengebied in de gaten. Wat gebeurt er in de markt? En wat gebeurt er in de wet- en regelgeving. Is aanpassing gewenst, of kunt je voordeel behalen? Dan hoor je dat van ons!

Een gegarandeerd goed pensioen
Volg je onze signalering uit het abonnement op? Dan garanderen we je een goed pensioen. 

Hoe ziet die toetsing eruit?
We toetsen jouw situatie tenminste 1x per jaar. Hiervoor checken we bij jou of onze actuele gegevens van jou nog correct en volledig zijn. De check gebeurt per e-mail waarin je in één oogopslag kunt zien of er nog aanpassing gewenst is. Dat kost je slechts één minuut werk. Samen met onze kennis van de markt en de wetgeving kunnen we jou vervolgens adequaat informeren over de ontwikkeling van jouw pensioenplan. Je krijgt op 1 A4 de uitkomsten van je jaarlijkse check, waarin je meteen ziet óf er een aanpassing nodig is en zo ja wat dan.

Voorwaarden serviceabonnement
Het inrichten van ons abonnement kost ons meer werk in het eerste jaar. Daarom vragen wij een committent van tenminste drie jaar hiervoor. De garantie werkt alleen als jij onze aanbevelingen opvolgt. Het garantieabonnement kan alleen worden uitgevoerd als jij ook een pensioenplan hebt, waarop wij kunnen toetsen.

Varianten abonnementen en kosten
Voor ondernemers kennen we twee varianten. Het standaard abonnement is gericht op signaleringen en kan worden uitgebreid naar een all-in abonnement waarin ook onze adviezen en verwerkingen op de uitvoering van aanpassingen zijn inbegrepen. De kosten van het abonnement bedragen € 15,- ex BTW per maand met een meerprijs van € 7,50 voor de all-in variant. Facturatie is mogelijk op jaarbasis met vooruitbetaling of betaling middels maandelijkse incasso.

Meer over pensioen voor ondernemers