Moet ik nu al iets ondernemen in verband met de wet toekomst pensioenen?

Ja, actie is gewenst! De nieuwe wetgeving is op 1 juli 2023 in werking getreden en zal tot ingrijpende wijzigingen leiden in uw pensioenregeling. Hoewel er een overgangstermijn is afgesproken tot 1 januari 2028 waarin regelingen aangepast moeten worden is het zaak om die periode te benutten om tijdig een passende oplossing te vinden om de pensioenregeling aan te passen dan wel optimaal gebruik te kunnen maken van de overgangsregelingen in de nieuwe pensioenwetgeving.

Quickscan en intake
Onze werkwijze bevat een gratis intake waarbij we de huidige situatie, aandachtspunten en mogelijke opties bespreken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van onze quickscan. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen. Vallura gaat graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot (de overgangsregeling bij) het pensioenakkoord. Als naar aanleiding van dit gesprek actie gewenst is dan zullen wij graag verder met je in gesprek gaan om naar oplossingen te kijken.

Meld je ook aan voor onze gratis pensioenkit om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen met praktische tips en tricks, of volg een webinar die wij in het kader van het pensioenakkoord verzorgen. 

Terug naar 'ik ben werkgever'

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Wat houdt de Wet toekomst pensioenen in?

De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. De nieuwe wetgeving gaat in per 1 juli 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Nieuwe pensioenregelingen moeten meteen aan de nieuwe wetgeving voldoen.

Belangrijkste wijzigingen:
• Uitgangspunt van het nieuwe stelsel is een beschikbare premie met een vast premiepercentage voor iedereen ongeacht de leeftijd (vlakke premie)
• Het Nabestaandenpensioen tijdens het dienstverband wordt op risicobasis verzekerd op basis van een vast percentage van het salaris (maximaal 50%).
• Toetredingsleeftijd aan de pensioenregeling wordt verlaagd naar minimaal leeftijd 18 jaar; dit geldt al vanaf 1 januari 2024.


Wanneer moet ik de pensioenregeling aangepast hebben?

De nieuwe regels voor het pensioen gaan in vanaf 1 juli 2023. Echter geldt er een overgangstermijn tot 1 januari 2028. Je hebt dan tot 1 januari 2028 de tijd om de regeling aan te passen. Het is echter raadzaam om indien mogelijk eerder de regeling aan te passen. Dit om te voorkomen dat je straks geen speelruimte en tijd hebt om alternatieven te overwegen.
De wijziging van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar is  per 1 januari 2024 aangepast.

Kan ik gebruik maken van overgangsregelingen?

In sommige situaties kan je de huidige regeling handhaven voor de bestaande groep van werknemers. Dit is de zogenoemde “eerbiedigende werking” in de nieuwe pensioenwet. Dit is enkel het geval bij beschikbare premieregelingen met een stijgende staffel en bij middelloonregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Bij deze laatste groep moet de regeling dan wel vóór 1 januari 2028 omgezet worden naar een beschikbare premieregeling met een stijgende staffel zodat deze regeling gehandhaafd kan worden.
Nieuwe werknemers die na 1 januari 2028 in dienst treden moeten sowieso over op een nieuwe regeling met een vlakke premie.


Ik maak gebruik van de overgangsregeling en handhaaf de beschikbare premieregeling met stijgende staffel; verandert er dan verder niets?

Maak je gebruik van de eerbiedigende werking dan zal voor 1 januari 2028 wel de verzekering van het nabestaandenpensioen nog aangepast dienen te worden. Dat wordt een percentage van het salaris in plaats van de huidige systematiek waarbij het gerelateerd is aan de te bereiken diensttijd.

Verder zal er voor nieuwe werknemers die na 1 januari 2028 in dienst treden sowieso een vlakke premieregeling moeten worden opgetuigd.

Verder geldt vanaf 1 januari 2024 dat de toetredingsleeftijd aan de pensioenregeling verlaagd is naar leeftijd 18 jaar.

Moet ik de uitvoerder actief informeren over oplossingsrichtingen voor de aanpassing van de pensioenregeling?

Als werkgever ben je verplicht om een transitieplan op te stellen en te overleggen aan je pensioenuitvoerder indien je overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel met een vlakke premie.

In het transitieplan wordt gemotiveerd waarom de transitie (en daarmee het geheel aan gemaakte keuzes) leidt tot een evenwichtige overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. In het arbeidsvoorwaardelijk overleg worden keuzes gemaakt in het kader van de overstap naar een premieregeling met een vlakke premie en de wijze waarop wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken. Het transitieplan biedt inzicht in de gemaakte keuzes en de onderlinge samenhang.

Als de pensioenregeling wordt uitgevoerd bij een pensioenfonds dan dient het transitieplan voor 1 januari 2025 door de werkgever te worden ingediend bij het pensioenfonds; is er sprake van een verplicht gestelde pensioenregeling dan zullen de CAO-partners het transitieplan opstellen.

Voor werkgevers die zijn aangesloten bij verzekeraars en PPI’s geldt een deadline van 1 oktober 2026.

Indien je gebruik maakt van de eerbiedigende werking bij bestaande beschikbare premieregelingen met een stijgende premie dan hoeft er geen transitieplan te worden overlegd.