Webinars werknemer / HR manager

Het pensioenakkoord verandert de rol van de HR-verantwoordelijke binnen een organisatie

Woensdag 29 september - 15:00 uur

Het pensioensysteem staat aan de vooravond van een drastische wijziging welke ook van grote invloed is op het toekomstige takenpakket voor HR medewerkers. In dit webinar gaan wij eerst in op de kansen die dit biedt voor bedrijven die zelf invloed kunnen uitoefenen op de in de toekomst te voeren pensioenregelingen. Daarna blikken we vooruit op de toekomstige rol van HR medewerkers als gevolg van de wijzigingen op pensioenvlak. We leggen uit waarom juist dit moment bij uitstek de kans is om de pensioenregeling zodanig aan te passen dat deze past bij de visie van de organisatie.

Praktische informatie

Het webinar duurt een half uur. Tijdens het webinar kunnen via een privé chat vragen gesteld worden. Het webinar wordt kosteloos aangeboden voor de doelgroep en klanten van Vallura. De aanmelding van het webinar wordt gecombineerd met de aanmelding voor de gratis pensioenkit van Vallura. Met de pensioenkit krijg je praktische tools om met de wet toekomst pensioenen aan de slag te gaan en wordt je op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen in deze (concept) wetgeving. 

Voor wie is dit webinar bedoeld?
Dit webinar is speciaal voor eindverantwoordelijken voor HR beleid binnen organisaties zoals HR directeuren, HR managers, bedrijfseigenaren en directeuren, maar ook voor HR professionals.