Uw lijfrente komt vrij, hoe herken ik een goede adviseur: 10 tips

Als jouw lijfrente vrij komt, heb je vele keuzes hoe je hiermee om kunt gaan. Soms kun je online producten afsluiten. Meestal is het de moeite waard om een adviseur in te schakelen. Maar niet alle partijen zijn even deskundig en onafhankelijk. Hoe herken je een goede adviseur? Je krijgt van ons 10 tips.

  1.  Bekijk eerst de website van de adviseur, verzekeringskantoor of bank. Zie je niet direct goede informatie staan over dit onderwerp? Je loopt dan het risico dat deze adviseur het 'erbij' doet en jou daarmee niet optimaal bedient.
  2. Een accountant of fiscalist kan jou vaak al helpen met de planning van jouw uitkering. Wat is in jouw situatie het meest gunstig. Maar een goed product erbij zoeken om jouw geld bij onder te brengen is van andere orde. Hiervoor zijn speciale opleidingen en vergunningen nodig om hierover te mogen adviseren, simpelweg omdat het van grote invloed kan zijn op jouw situatie.
  3. Heb je te maken met een grote bank? Informeer dan altijd naar het productaanbod. Vaak adviseren banken wel, maar bevelen zij alleen eigen producten aan. 
  4. Raadpleeg het dienstverleningsdocument. Dit is wettelijk verplicht voor financiële dienstverleners om vóóraf het advies te verstrekken en is ook te vinden op de website. Google het desnoods (dienstverleningsdocument vermogen + naam adviseur) als je het niet kunt vinden. Op het dienstverleningsdocument staat onder andere informatie of de adviseur nog financiële verhoudingen heeft met productaanbieders, welke kosten zij hanteren én of zij veel producten voor jou vergelijken in de advisering.
  5. Maak persoonlijk kennis met jouw adviseur. De meeste adviseurs bieden een gratis kennismakingsgesprek aan. Maak hier gebruik van.
  6. Raadpleeg referenties. Veel leeftijdsgenoten zullen een vrijkomende lijfrente hebben. Informeer naar hun ervaringen.
  7. Kijk naar de kosten. Dat is logisch, maar ook weer niet. Het gaat niet eens zozeer om de kosten, alsook wat nu precies gedaan wordt voor het advies. Een advies dat alleen eigen producten vergelijkt is natuurlijk veel minder waard dan een advies dat meer producten in het advies opneemt.
  8. Hoe wordt jouw toekomstpositie geborgd? Een financieel dienstverlener heeft bepaalde verplichtingen in de nazorg van een product. Maar in de praktijk gebeurt het vaak dat je na het afsluiten van een product aan jouw lot wordt overgelaten. Jij loopt dan het risico kansen mis te lopen. Informeer er naar bij jouw adviseur in het kennismakingsgesprek of bekijk vooraf op het dienstverleningsdocument wat de adviseur voor extra dingen doet.
  9. Vraag jouw adviseur hoe vaak hij dit soort adviezen geeft. Niet elke pensioenadviseur, financieel adviseur of financieel planner houdt zich specifiek met vrijkomende lijfrentes bezig. Producten veranderen regelmatig. Als de adviseur maar 10x per jaar een dergelijk advies geeft, dan is het risico aanwezig dat hij niet van alle producten goed op de hoogte is. Vraag hiernaar bij het kennismakingsgesprek.
  10. Win je online advies in, al dan niet samen met iemand die je helpt? Kijk dan altijd of jij zelf alle informatie die op de website staat volledig herkent en begrijpt. Anders loop je het risico op basis van verkeerde gronden een keuze te maken. 

Succes met jouw keuze!

Vallura is volledig onafhankelijk, bekijkt jouw totale positie en vergelijkt veel producten voor je en bewaakt jouw positie voor de toekomst. De prijsstelling is scherp. De link naar onze dienstverleningsdocumenten staan onderaan deze pagina.