Binnen mijn organisatie is behoefte aan meer diepgang over pensioen om goede beslissingen te maken over onze pensioenregeling

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Er is veel geld mee gemoeid maar wordt vaak als complex en lastig ervaren omdat pensioen nu eenmaal niet de core business is binnen je organisatie. Om de functionarissen (binnen HR en Finance) en andere stakeholders (zoals OR, personeelsvertegenwoordiging) meer inzicht te geven in de pensioenmaterie om zodoende gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over het pensioenbeleid, bieden wij op maat gemaakte pensioenworkshops aan. Zeker met de aanstaande wijzigingen in ons pensioenstelsel ‘het pensioenakkoord’ en de impact daarvan op je pensioenregeling is het van groot belang om goed voorbereid en zeker te zin.
In 1 dagdeel zullen wij op een interactieve wijze de functionarissen en/of OR van jullie organisatie up to speed brengen over de belangrijkste zaken m.b.t. pensioen:

- Wettelijke basis
- Soorten regelingen
- Specifieke kenmerken van je pensioenregeling
- Financiering
- Pensioenakkoord
- Ontwikkelingen

Terug naar 'ik ben werkgever'

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Moet ik de OR in de gelegenheid stellen om zich bij te laten scholen op pensioenterrein?

Ja, dat is vanuit de Wet op de Ondernemingsraden een verplichting maar belangrijker nog het creëert ook vertrouwen en draagvlak binnen de organisatie als de Ondernemingsraad goede kennis van zaken heeft over een belangrijk onderwerp als pensioen en daardoor een goede gesprekspartner is voor dit onderwerp.

Wat heb ik nodig om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over pensioen?

Allerbelangrijkste is kennis van zaken. Dit betekent dat je kennis moet hebben van de pensioenregeling an sich; hoe wordt pensioen opgebouwd en gefinancierd en welke risico’s zijn in de pensioenregeling verzekerd? Wat is gebruikelijk in de markt? Wat is de impact van een wijziging voor de te bereiken pensioenaanspraken van mijn werknemers en wat is de financiële impact qua pensioenlasten? En aan welke wettelijke regels moet ik mij houden om de pensioenregeling te wijzigen.

Wat is het nut van een pensioencursus?

Je kunt een gefundeerde discussie voeren en beslissingen nemen over het onderwerp pensioen als arbeidsvoorwaarde binnen jouw organisatie en het stelt je in de gelegenheid om de meeste pensioenvragen van de medewerkers binnen je organisatie te kunnen beantwoorden.