Pensioenuitvoeringsovereenkomst verlengen

Pensioen wordt vaak ervaren als complex, kostbaar, en tijdrovend voor een organisatie om het goed te regelen. Een verlenging of vernieuwing van de pensioenuitvoeringsovereenkomst is echter ook het uitgelezen moment om de pensioenregeling weer eens goed tegen het licht te houden, daarbij te kijken naar de wensen en doelstellingen van de organisatie en medewerkers; te kijken of de condities waaronder de regeling wordt uitgevoerd nog wel concurrerend zijn in de markt en te zorgen dat de regeling ook toekomstbestendig is qua kosten en wetgeving (pensioenakkoord).

Vallura helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en zorgt voor een pensioenregeling die bij je organisatie past en toekomstbestendig is. Wij zullen je ook begeleiden in de selectie van een geschikte uitvoerder van de pensioenregeling en zorgen voor een soepele administratieve implementatie. Daar houdt onze dienstverlening echter niet op. Onze filosofie is dat een pensioenregeling pas geslaagd is als jouw medewerkers de pensioenregeling op de juiste waarde gaan waarderen en er actief mee aan de slag gaan. Dat betekent dat de communicatie over de regeling van cruciaal belang is. Wat we doen is naast personeelspresentaties bij aanvang van de nieuwe regeling, ook met iedere werknemer een individueel adviesgesprek aangaan over zijn/haar pensioensituatie. Vervolgens zullen wij bij toekomstige life events van de werknemer (zoals huwelijk, samenwonen, kinderen krijgen, etc..) weer het gesprek aangaan om de financiële impact hiervan in kaart te brengen. Al deze activiteiten zijn erop gericht om het belang van de pensioenregeling bij het personeel over het voetlicht te krijgen en hun betrokkenheid bij de regeling te vergroten.

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Wordt de overeenkomst automatisch verlengd?

Dit is afhankelijk van de overeenkomst die je met de pensioenuitvoerder hebt gesloten. Vaak is er sprake van een stilzwijgende verlenging tenzij het contract 2 maanden voor de einddatum wordt opgezegd. Het is raadzaam om het contract op dit punt na te kijken. Wij adviseren in ieder geval om tijdig voor het aflopen van het contract een benchmark te doen of de overeenkomst nog concurrerend is ten opzichte van de markt.

Loop ik risico als ik niet op tijd opzeg?

Je loopt het risico dat de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd en je zo de mogelijk mist om je handen vrij te hebben om naar een andere uitvoerder over te stappen.

Wanneer moet ik actie ondernemen?

Ten minste een half jaar voor het aflopen van de overeenkomst is het raadzaam je te oriënteren over de pensioenregeling zelf; voldoet deze nog aan de wensen en eisen van de organisatie en is de regeling nog compliant met de huidige wetgeving? Verder is het raadzaam om te kijken of de overeenkomst met je huidige pensioenuitvoerder nog voldoet aan je wensen en eisen en of de condities waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd nog steeds concurrerend is in de markt.