Uw lijfrente komt vrij, hoe herken ik een goede adviseur: 10 tips

Als uw lijfrente vrij komt, heeft u vele keuzes hoe u hiermee om kunt gaan. Soms kunt u online producten afsluiten. Meestal is het de moeite waard om een adviseur in te schakelen. Maar niet alle partijen zijn even deskundig en onafhankelijk. Hoe herkent u een goede adviseur? U krijgt van ons 10 tips.

  1.  Bekijk eerst de website van de adviseur, verzekeringskantoor of bank. Ziet u niet direct goede informatie staan over dit onderwerp? U loopt dan het risico dat deze adviseur het 'erbij' doet en u daarmee niet optimaal bedient.
  2. Een accountant of fiscalist kan u vaak al helpen met de planning van uw uitkering. Wat is in uw situatie het meest gunstig. Maar een goed product erbij zoeken om uw geld bij onder te brengen is van andere orde. Hiervoor zijn speciale opleidingen en vergunningen nodig om hierover te mogen adviseren, simpelweg omdat het van grote invloed kan zijn op uw situatie.
  3. Heeft u te maken met een grote bank? Informeer dan altijd naar het productaanbod. Vaak adviseren banken wel, maar bevelen zijn alleen eigen producten aan. 
  4. Raadpleeg het dienstverleningsdocument. Dit is wettelijk verplicht voor financiële dienstverleners om vóóraf het advies te verstrekken en is ook te vinden op de website. Google het desnoods (dienstverleningsdocument vermogen + naam adviseur) als u het niet kunt vinden. Op het dienstverleningsdocument staat onder andere informatie of de adviseur nog financiële verhoudingen heeft met productaanbieders, welke kosten zij hanteren én of zij veel producten voor u vergelijken in de advisering.
  5. Maak persoonlijk kennis met uw adviseur. De meeste adviseurs bieden een gratis kennismakingsgesprek aan. Maak hier gebruik van.
  6. Raadpleeg referenties. Veel leeftijdsgenoten zullen een vrijkomende lijfrente hebben. Informeer naar hun ervaringen.
  7. Kijk naar de kosten. Dat is logisch, maar ook weer niet. Het gaat niet eens zozeer om de kosten, alsook wat nu precies gedaan wordt voor het advies. Een advies dat alleen eigen producten vergelijkt is natuurlijk veel minder waard dan een advies dat meer producten in het advies opneemt.
  8. Hoe wordt uw toekomstpositie geborgd? Een financieel dienstverlener heeft bepaalde verplichtingen in de nazorg van een product. Maar in de praktijk gebeurt het vaak dat u na het afsluiten van een product aan uw lot wordt overgelaten. U loopt dan het risico kansen mis te lopen. Informeer er naar bij uw adviseur in het kennismakingsgesprek of bekijk vooraf op het dienstverleningsdocument wat de adviseur voor extra dingen doet.
  9. Vraag uw adviseur hoe vaak hij dit soort adviezen geeft. Niet elke pensioenadviseur, financieel adviseur of financieel planner houdt zich specifiek met vrijkomende lijfrentes bezig. Producten veranderen regelmatig. Als maar 10x per jaar een dergelijk advies geeft, dan is het risico aanwezig dat hij niet van alle producten goed op de hoogte is. Vraag hiernaar bij het kennismakingsgesprek.
  10. Wint u online advies in, al dan niet samen met iemand die u helpt? Kijk dan altijd of u zelf alle informatie die op de website volledig herkent en begrijpt. Anders loopt u het risico op basis van verkeerde gronden een keuze te maken. 

Succes met uw keuze!

Vallura is volledig onafhankelijk, bekijkt uw totale positie en vergelijkt veel producten voor u en bewaakt uw positie voor de toekomst. De prijsstelling is scherp. De link naar onze dienstverleningsdocumenten staan onderaan deze pagina.